Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
Romsonden Juno (til høyre) og romteleskopet XMM-Newton (til venstre) har blitt brukt til å løse mysteriet med røntgennordlyset på Jupiter. Illustrasjon: Yao/Dunn/ESA/NASA
Yao/Dunn/ESA/NASA

Mysteriet med røntgennordlyset på Jupiter er løst

Kan forklare fenomener både i og utenfor solsystemet vårt.

På jorda dannes nordlyset av elektrisk ladde partikler fra sola som har blitt fanget i jordas magnetfelt. Også flere andre planeter i solsystemet har nordlys.

En av dem er Jupiter, som har et magnetfelt 20 000 ganger sterkere enn jordas. Her danner nordlyset til og med røntgenstråling, men hvordan dette skjer har vært et mysterium i mer enn 40 år.

Forskere ved University College London og Det kinesiske vitenskapsakademiet har nå løst nordlysgåten på Jupiter.

Til det brukte de den amerikanske romsonden Juno, som går i bane rundt Jupiter, og det europeiske romteleskopet XMM-Newton, som undersøker kilder til høyenergetisk stråling i universet.

Surfer på bølger i magnetfeltet

Jupiters måne Io har gigantiske vulkaner som sender partikler ut i rommet. I Jupiters magnetfelt blir de til tunge ioner.

I likhet med jordas magnetfelt, treffes Jupiters magnetfelt også av solvinden, strømmen av partikler som sola hele tiden sender ut.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Jupiter har et sterkt magnetfelt og dermed også nordlys. Foto: NASA/ESA/J. Nichols (University of Leicester)</para></section>

Jupiter har et sterkt magnetfelt og dermed også nordlys. Foto: NASA/ESA/J. Nichols (University of Leicester)

Solvinden presser linjene i Jupiters magnetfelt sammen. Dette skaper bølger av plasma langs magnetfeltlinjene, som kalles for elektromagnetiske ion-syklotron-bølger.

Disse bølgene får de tunge ionene til å suse langs magnetfeltlinjene inn mot Jupiter. Når de smeller inn i atmosfæren, har de så mye fart og energi at de gir fra seg røntgenstråling.

Ny jupitersonde med norsk teknologi

Nå som prosessen som skaper røntgennordlyset til Jupiter har blitt avslørt, gir det muligheten til å undersøke liknende fenomener andre steder i solsystemet.

For eksempel har også Saturn magnetfelt. Det fanger opp partikler av vann fra månen Enceladus.

Både Uranus og Neptun har magnetfelt med nordlys, og kanskje liknende prosesser som paa Jupiter. Kanskje finnes de også på planeter utenfor solsystemet, såkalte exoplaneter.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>ESAs romsonde Juice skal undersøke Jupiter og dens store måner, med norsk teknologi. Illustrasjon: ESA</para></section>

ESAs romsonde Juice skal undersøke Jupiter og dens store måner, med norsk teknologi. Illustrasjon: ESA

For størstedelen av exoplanetene som har blitt oppdaget til nå er store gassplaneter som Jupiter og Saturn.

Hva kan den europeiske romorganisasjonen ESA sin nye romsonde Juice avsløre om Jupiter og dens magnetfelt? Juice skytes opp i 2022 og har norsk teknologi ombord.

Du kan lese mer om Juice her.