Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
Fire av satellittene i det nye europeiske navigasjonssystemet Galileo. Grafikk: ESA/P. Carill
ESA/P. Carill

Mobilt kriselaboratorium trenger romteknologi

Ved noen katastrofer behøves biologisk analyse. Romteknologi hjelper med dette.

Biological Light Fieldable Laboratory for Emergencies (B-LiFE) er et mobilt laboratorium som er laget for kriser med biologisk fare. Det kan være utbrudd av ekstremt dødelig sykdom, katastrofeområder med høy smitterisiko, eller angrep med biologiske våpen.

B-LiFE identifiserer kilder til biologisk fare, som bakterier eller virus, og gjøre dette på en rask og sikker måte selv i katastrofeområder.

Det mobile laboratoriet ble brukt for første gang under utbruddet av ebola i Vest-Afrika i 2015 og 2016.

Da brukte frivillige leger og biologer kriselaben til å teste blodprøver fra pasienter for å se om de hadde ebola, forbedre behandlingen til pasientene som var smittet, og følge utviklingen av sykdommen etter som medisiner ble satt inn mot utbruddet.

Testet i terrorøvelse med biologisk våpen

I juni 2018 ble B-LiFE også testet i Belgia under en stor terrorøvelse hvor belgisk politi, helsetjeneste, sivilforsvar, samt 300 internasjonale observatører var med.

Øvelsen foregikk på en militærbase utenfor Brüssel og forestilte at under en internasjonal sportsbegivenhet ble høytstående gjester servert mat infisert med et biologisk våpen.

Etter at politiet sporet kilden til det biologiske våpenet til et skjult laboratorium i byen, leverte de prøver av infisert materiale til B-LiFE for identifikasjon.

Noe av det viktigste ved angrep med biologiske våpen eller utbrudd av svært dødelig sykdom, er å finne ut hvilke mikroorganismer det dreier seg om.

Dette må gjøres så raskt og trygt som mulig. Et mobilt laboratorium som B-LiFE kan transporteres helt inn på katastrofestedet og begynne å jobbe med en gang. Da er det heller ikke nødvendig å sende smittefarlige prøver ut av området.

Den livsviktige kommunikasjonen

For å kunne analysere biologiske prøver trenger B-LiFE stabil og sikker kommunikasjon med avanserte laboratorier, sykehus og andre eksperter.

For at denne kunnskapen skal brukes mest mulig effektivt i hjelpearbeidet, må katastrofelaben også kommunisere raskt med redningsmannskaper og myndigheter som jobber på stedet, og spore prøver som er på vei til laben.

Siden kommunikasjonssystemer som mobil- og datanett gjerne er noe av det første som svikter under katastrofer, har B-LiFE sitt eget telekommunikasjonssystem som sikrer den livsviktige kommunikasjonen, via satellitter i rommet.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Når det nye europeiske navigasjonssystemet Galileo er ferdig vil det telle 30 satellitter. Grafikk: ESA/P. Carril</para></section>

Når det nye europeiske navigasjonssystemet Galileo er ferdig vil det telle 30 satellitter. Grafikk: ESA/P. Carril

Det gjøres blant annet ved hjelp av en oppblåsbar satellittantenne som lett kan transporteres og settes opp på stedet.

ESA og Norsk Romsenter støtter innovasjon i Norge

B-LiFE har blitt til i samarbeid med den europeiske romorganisasjonen ESA. ESA støtter utviklingen av romteknologi og satellittdata til bruk i nye sammenhenger på jorda.

Derfor har ESA innovasjonssentre over hele Europa for å finne og støtte nye bedrifter som vil bruke romteknologi eller ulike former for satellittdata i sine produkter og tjenester.

I 2018 åpnet ESA et slikt innovasjonssenter i Oslo. Du kan lese mer om det og de norske bedriftene som støttes her. Også Norsk Romsenter støtter utviklingen av nye produkter fra romteknologi. Mer om det her.

ESA og de andre romorganisasjonene, samt flere organisasjoner som eier satellitter, er med i en internasjonal samarbeidsavtale om katastrofehjelp fra rommet.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>ESA har mer enn 20 Business Incubation Centres i Europa. Illustrasjon: ESA</para></section>

ESA har mer enn 20 Business Incubation Centres i Europa. Illustrasjon: ESA

Den internasjonale avtalen "Space and major disasters" gjør at alle land som rammes av katastrofe får oppdaterte satellittdata raskt og gratis når de behøver det.

Som regel er det satellittkart over katastrofeområdene som trengs, men også kart over andre miljøfaktorer som vannstand eller vær.

Norge er med i denne avtalen, men har kun bedt om hjelp noen få ganger. Forrige gang var det under flommen på Sørlandet i 2017.

Den norske bedriften Teleplan Globe AS har med støtte fra Norsk Romsenter videreutviklet et mobilt kommunikasjons- og koordinasjonssystem for krisesituasjoner.  Også dette systemet benytter seg av satellittdata og annen teknologi fra rommet.