Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
Den kinesiske romstasjonen Tiangong-1 styrter i begynnelsen av april 2018.
CMSE

Kinesisk romstasjon faller ned i april

Den kinesiske romstasjonen Tiangong-1 vil ikke brenne helt opp i atmosfæren. Dermed kan deler treffe jorda mellom 43 grader nord og sør.

Tiangong-1, eller Det himmelske palass-1, ble skutt opp i 2011 og var Kinas første romstasjon. Den ble brukt til å trene på dokking av ubemannete og bemannete romfartøy, samt til forskning i bane.

Romstasjonen hadde sitt første besøk av romfarere i 2012 og sitt andre i 2013. Den skulle bare være aktiv i 2 år og ble så satt i dvale for senere å bli styrt ned i atmosfæren.

Men i 2016 kom det frem at den kinesiske romorganisasjonen CNSA hadde mistet kontakten med romstasjonen.

Siden den gang har CNSA og de andre store romorganisasjonene sporet Tiangong-1 for å finne ut når og hvor den vil falle ned.

Vil sannsynligvis styrte i havet

De nyeste beregningene viser at den kinesiske romstasjonen vil falle ned i begynnelsen av april 2018.

- Dette er en stor konstruksjon med solcellepaneler og andre strukturer som gir en kompleks aerodynamikk, derfor er det umulig å si nøyaktig når og hvor den vil falle ned, sier Terje Wahl, forskningssjef hos Norsk Romsenter.

Når romstasjonen treffer nedre deler av atmosfæren vil den gå i oppløsning og begynne å brenne. Men den har store og sterke nok deler, som rakettmotorer, som sannsynligvis ikke vil brenne helt opp og dermed treffe jorda.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Slik så den kinesiske romstasjonen Tiangong-1 ut inne.</para></section>

Slik så den kinesiske romstasjonen Tiangong-1 ut inne.

Banen strekker seg fra 43 grader nordlig bredde til 43 grader sørlig bredde. Dermed vil den kinesiske romstasjonen ikke falle ned over Norge eller Nord-Europa.

- Selv om mange land ligger i den mulige treffsonen, vil delene fra romstasjonen mest sannsynlig treffe havet, sier Wahl.

Nærmere tidspunktet for styrten vil det bli mulig å beregne hvor deler av romstasjonen kan falle ned.

Svak sol gir lengre liv for romsøppel

Tidspunktet har også blitt forskjøvet i forhold til de første beregningene.

- Det har vært veldig lav solaktivitet i vinter med få solstormer, da krymper jordas atmosfære litt og det blir mindre luftmotstand i de øvre lagene, sier Wahl.

Skulle solaktiviteten øke og det kommer en stor solstorm, vil jordas atmosfære svelle opp og kanskje få den kinesiske romstasjonen til å falle ned raskere enn antatt.

Den europeiske romorganisasjonen ESA er med på å spore den kinesiske romstasjonen og gjør sine beregninger over dens bane. Det samme gjør NASA, russiske ROSKOSMOS og andre romorganisasjoner.

ESA koordinerer samarbeidet og utvekslingen av informasjon om Tiangong-1 mellom romorganisasjonene.

En sky av romsøppel rundt jorda

Den kinesiske romstasjonen er ikke på langt nær så stor som den internasjonale romstasjonen, og veier 8 tonn.

- Det er mye større enn de fleste satellitter, men betydelig mindre enn den russiske romstasjonen Mir, som ble styrt ned over det sørlige Stillehavet i 2001, sier Wahl.

Når romstasjoner, satellitter og annen teknologi i bane ikke lenger kan brukes, styres de enten ned i atmosfæren for å brenne opp, eller ut i fjerne baner der de vil gå i tusenvis av år.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Her testes en gripeanretning i vektløshet. Denne anretningen kan holde fast på romsøppel ved hjelp av puter av mikroskopiske hår. Foto: Jiang et al.</para></section>

Her testes en gripeanretning i vektløshet. Denne anretningen kan holde fast på romsøppel ved hjelp av puter av mikroskopiske hår. Foto: Jiang et al.

Men det finnes likevel mange gamle satellitter og rester etter romfartøy rundt jorda, samt store og små deler etter kollisjoner.

Dette romsøppelet omgir planeten som en sky og utgjør en stor fare for satellitter og romstasjoner som fortsatt er i bruk.

Vil rydde romsøppel

I dag sporer romorganisasjonene titusenvis av små og store søppelobjekter. ESAs program Space Situational Awareness holder øye med romsøppel, romvær, nære asteroider og andre farer fra rommet.

ESA jobber også med å utvikle metoder og teknologi som kan fjerne gamle satellitter og annet romsøppel fra bane.

- På den europeiske ministerkonferansen for rommet i 2019 vil ESA foreslå et nytt program, Space Safety, som blant annet skal utvikle ferder for å rydde romsøppel, sier Wahl. Han er medlem i ESAs programkomite for Space Situational Awareness.

Kontakt

Terje Wahl – Avdelingsdirektør Anvendelser – Norsk Romsenter – 901 24 850