Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold

Idékonkurranse satellittnavigasjon

Har du en gründer i magen og er full av idéer til hvordan satellittnavigasjon kan brukes på nye måter? Vinn 100 000 kroner og tre måneder i StartupLab.

Den internasjonale idékonkurransen European Satellite Navigation Competition 2018 er åpen fra 1. mai til 6. august 2018, klokken 09.00.

For å bli med i konkurransen, må du ha en ny idé til en app eller en tjeneste der satellittnavigasjon er en del av konseptet.

Du trenger ikke være GPS-spesialist for å delta. Det holder at idéen er god og at GPS, Galileo eller en annen form for satellittnavigasjon er en del av løsningen.

Akkurat det siste er ikke så vanskelig. Det meste av det vi driver med eller leter etter, skjer jo et eller annet sted, ikke sant? Og steder kan lokaliseres ved hjelp av GPS eller andre satnav-systemer.

Premier

Norsk Romsenter samarbeider med Forskningsparken om å arrangere den norske delen av ESNC-konkurransen.

Beste idé blir belønnet med en kombinasjon av to priser, én fra Norsk Romsenter og én fra Forskningsparken:

Norsk Romsenters pris

- Et opphold i en fritt valgt inkubator for inntil 100 000 kroner. Du kan velge selv hvor du vil dra, og om du vil reise alene eller sammen med noen fra selskapet ditt. Du må selv søke og bli akseptert av inkubatoren.

Forskningsparken og StartupLabs pris

- Tre måneder for to personer ved StartupLab i Oslo. For tiden huser StartupLab i Forskningsparken 70 teknologibedrifter i oppstartfasen. For ferske entreprenører er det mye å hente praktisk, juridisk og teknologisk her. Nåløyet er trangt, bare én av ti søkere får plass.

I tillegg dekker Norsk Romsenter reise og opphold for to representanter til den internasjonale ESNC-finalen i Marseille i Frankrike 4. desember 2018.

Premiene er forbeholdt norske statsborgere eller selskaper etablert i Norge på det tidspunktet konkurransen pågår.

Internasjonal vinner

Vinner du førstepremien i den norske delkonkurransen, er du automatisk med i kampen om hovedpremien i den internasjonale finalen i ESNC-konkurransen.

Du kan også melde på idéen din til en av spesialprisene i den internasjonale konkurransen.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Prisutdelingen for ESNC-konkurransen 2016 foregikk i Madrid.</para></section>

Prisutdelingen for ESNC-konkurransen 2016 foregikk i Madrid.

Norge har deltatt i ESNC-konkurransen siden 2013 og disse har vunnet den norske finalen.

Det er stor spredning på vinnerforslagene:

En app som gjør det mulig å melde inn forsikringsskader via mobilen.

Bruk av posisjon som sikkerhetsmekanisme i meldingstjenester.

En tjeneste som gir sømløs overgang mellom utendørs GPS-navigasjon og innedørs wifi-navigasjon.

En løsning som gjør det lettere å kommunisere med droner.

GPS og Galileo

De fleste av oss bruker posisjonsbestemmelse basert på satellitter et utall ganger daglig uten å tenke over det.

Vi har GPS i bilen og på mobilen. Veier blir brøytet, eiendommer registrert og treningsturene deles med andre.

Det finnes flere navigasjonssystemer basert på signaler fra satellitter. Det amerikanske, militære Global Positioning System (GPS) er best kjent.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"/>

Europa er i ferd med å bygge ut Galileo, et sivilt satellittnavigasjonssystem som kommer til å gi økt nøyaktighet og pålitelighet for brukerne, sammenlignet med dagens GPS.

Norge bidrar til utbyggingen av de 30 satellittene i systemet fram mot 2020. Testbruken av Galileo startet i 2016.

Voksende marked

Det globale markedet for tjenester fra satellittnavigasjon er i dag 100 milliarder euro, og det er anslått at det vil vokse til 240 milliarder euro i 2020.

ESNC-konkurransen har som mål å etablere nye tjenester og virksomhet basert på satellittnavigasjon.

En tredel av vinnerne har startet egen virksomhet basert på idéen sin. 78% av alle idéene er enten realisert eller under utvikling.

Alle kan delta

Konkurransen er åpen for alle, både bedrifter, privatpersoner og vitenskapelige institusjoner over hele verden.

Deltakerne avgjør selv hvilken regional arrangør de ønsker å sende bidraget sitt til. I tillegg er det er mulig å delta i konkurransen om en av spesialprisene.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" version="5.0-variant ezpublish-1.0"/>

Fra 1. mai registerer man seg i ENSCs base for å delta i konkurransen.   

Neste skritt er å velge hvilken arrangør eller region man ønsker å sende bidraget sitt til, avhengig av hvor man ønsker å starte opp en eventuell bedrift hvis man vinner.

Tips og info

Ta kontakt med Karl Bjarne Kapaasen ved Norsk Romsenter hvis du har spørsmål.

Karl Bjarne Kapaasen, 22 51 18 28 / 924 97 792, ESNC@spacecentre.no