Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
Spaceport Norway 2023 har sikkerhet i rommet som tema og holdes på Vulkan Arena i Oslo. Foto: Spaceport Norway
Spaceport Norway

Hvordan kan romsektoren gjøre verden tryggere?

Temaet for årets Spaceport Norway er sikkerhet i rommet

Spaceport Norway er Norges største konferanse med rombransjen som fokus. Her møtes den norske og internasjonale romindustrien, representanter fra verdens romorganisasjoner, beslutningstakere, forskere, studenter og andre.

Årets Spaceport Norway holdes den 24. og 25. oktober på Vulkan Arena i sentrum av Oslo.

Temaet for årets konferanse er sikkerhet, både i rommet og på jorda, i sivil så vel som militær sammenheng.

Hva er de største sikkerhetsmessige utfordringene i rommet, og innen utforskningen av solsystemet? Hva kan infrastrukturen i rommet og rombransjen generelt gjøre for å øke sikkerheten på jorda?

Bli med på Spaceport Norway 2023 for å forme fremtiden i rommet!

Du kan lese hele programmet og melde deg på her.

Kongsberggruppen, US Space Force, ESA, og flere

Disse åpner årets konferanse, med sine perspektiver på trusler og sikkerhetsutfordringer, og rominfrastrukturens rolle:

Geir Håøy, administrerende direktør for Kongsberggruppen. Geir Håøy har ledet Kongsberggruppen siden 2016. Kongsberggruppens avdeling Space & Surveillance leverer ulike systemer og teknologi til romfartøy og bæreraketter, samt til bakkesystemer for å lese ned, prosessere og lagre data fra rommet.  

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Spaceport 2023 har som tema sikkerhet i rommet og foredrag av blant annet ledere fra Kongsberggruppen og US Space Force. Grafikk: Spaceport Norway</para></section>

Spaceport 2023 har som tema sikkerhet i rommet og foredrag av blant annet ledere fra Kongsberggruppen og US Space Force. Grafikk: Spaceport Norway

John Olson, Major General i US Space Force ved Pentagon i Virginia. Space Force er det amerikanske militærets styrke som jobber med å forsvare rominfrastruktur, romfartøy og amerikanske interesser i rommet. Olson er med på å organisere, trene og utvikle den amerikanske romstyrken.

Dag Stølan, administrerende direktør for Space Norway. Stølan er tidligere general med over førti år som leder i det norske forsvaret. I Space Norway har han vært direktør for sikkerhet og infrastruktur, og innovasjon og utvikling.

Rolf Densing, direktør for operasjoner i rommet ved den europeiske romorganisasjonen ESA. Densing har vært direktør for ESAs romoperasjoner og ledet ESAs European Operations Centre i Darmstadt i Tyskland siden 2016.

Forberede fremtiden

- Temaet for Spaceport Norway 2023 skal belyse hvor essensiell infrastrukturen i rommet er for både sivil og militær sikkerhet, i rommet og på jorda, sier Ole Dokka, arrangør av konferansen.

Sikkerhet handler ikke bare om konflikter, men at vi må forberede oss på fremtiden. Her kan rominfrastruktur spille en helt avgjørende rolle, mener Dokka.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Fra Spaceport Norway 2022 som ble holdt på gamle Deichmanske bibliotek. Foto: Spaceport Norway</para></section>

Fra Spaceport Norway 2022 som ble holdt på gamle Deichmanske bibliotek. Foto: Spaceport Norway

- Selv om sikkerhet kanskje er et uvant tema i romsammenheng, går det ikke an å ignorere forsvarsdimensjonen av rommet. Her kommer samarbeid mellom det sivile og militære, for å utvikle løsninger som begge sider kan ha nytte av, til å bli viktig, sier Dokka.

Ikke minst vil det at Norge blir en av de få nasjonene i verden som kan skyte opp nyttelaster til rommet, være interessant for mange.

De tre hoveddelene i årets program

Programmet for årets Spaceport Norway har tre hoveddeler.

- Hvordan infrastrukturen som vi har i bane rundt jorda er avgjørende for oss og hvordan vi kan beskytte den og jorda, sier Dokka

Den andre hoveddelen handler om farer fra rommet, som meteoritter, kosmisk stråling, dårlig romvær og romsøppel. Men også at infrastrukturen i bane er i ferd med å bli militarisert.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>De nye måneferdene i Artemis-programmet skal lande mennesker på månen igjen. Illustrasjon: NASA</para></section>

De nye måneferdene i Artemis-programmet skal lande mennesker på månen igjen. Illustrasjon: NASA

- Den tredje hoveddelen har fokus på månen og ressursene der. Hvordan kan vi sikre at den videre utviklingen av månen blir en rettferdig, åpen og inkluderende prosess, som tar hensyn til både bærekraft og miljø, sier Dokka.

En av foredragsholderne i programmet er lederen for Open Lunar Foundation, som blant annet arbeider med lovgivningen og regler for aktivitetene på månen.

Lanseringer og studentorganisasjoner

Det blir dessuten flere lanseringer på Spaceport Norway 2023.

- Blant annet skal Norsk Romsenter presentere den første reelle rapporten over den norske romøkonomien. Det vil bli svært interessant å sammenlikne tallene i den rapporten med det som skjer etter at Norge blir en oppskytingsnasjon for småsatellitter fra Andøya, sier Dokka.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Fra Spaceport Norway 2022. Foto: Spaceport Norway</para></section>

Fra Spaceport Norway 2022. Foto: Spaceport Norway

Sist, men ikke minst, får de fire organisasjonene for rominteresserte studenter som har vokst frem på universitetene i Oslo, Stavanger, Trondheim og Tromsø, en egen sesjon for å presentere seg selv til rombransjen.

- Den raske utviklingen av disse studentorganisasjonene er et godt signal i forhold til den videre rekrutteringen til romsektoren, og det vil vi vise frem, sier Dokka.

Kontakt

Ole Dokka – Arangør og utvikler – Spaceport Norway – 902 15 376