Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold

Gigantstorm på sola

Tirsdag denne uken hadde sola en eksplosjon der en enorm gassky ble slynget ut i rommet. Slike solstormer kan i verste fall slå ut kommunikasjon og strøm.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"/>

- Selve eksplosjonen som ledet til solstormen var ikke spesielt sterk, men gasskyen som ble slynget ut etterpå var en av de aller største og mest spektakulære jeg har sett, sier Pål Brekke, seniorrådgiver for romforskningskoordinering ved Norsk Romsenter, og solforsker.

Her er en video av gasskyen som ser ut som om den dekker halve soloverflaten.

Eksplosjonene på sola gir fra seg både røntgen- og ultrafiolett stråling. Er de sterke nok kan det gi problemer med radiokommunikasjonen på jorda.

Gigantisk gassky

Gasskyen som slynges ut etterpå, inneholder både ladete partikler og magnetfelt fra sola. De kalles for coronal mass ejections (CME). Når de treffer jorda, rister de jordas magnetfelt og skaper det som kalles for en geomagnetisk storm.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"/>

Under slike geomagnetiske stormer blir nordlyset mer intenst og trekker seg lenger sørover. Dette vil sannsynligvis ikke skje denne gang.

- Gasskyen ble ikke slynget ut direkte mot jorda, og vil sannsynligvis ikke gi noen særlig effekt her hos oss, sier Brekke.

Som orkaner på jorda

Men får vi en ordentlig treff fra en solstorm, kan det påvirke eller slå ut satellitter og radio, og gi problemer med navigasjon og kommunikasjon. Til og med strømnettet kan påvirkes.

Det er vanskelig å si hva som hadde skjedd om denne solstormen hadde truffet oss.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"/>

- Stormer på sola er som orkaner på jorda, vi ser dem flere dager før de treffer, men de kan endre seg på veien, så vi vet ikke skadeomfanget før de når frem, sier Brekke.

Mot nytt solmaksimum

Solstormer og solvinden, strømmen av partikler som sola hele tiden sender ut, når helt ut til solsystemets ytterste grenser. Sola påvirker alle planetene i solsystemet.

Sola og jordas magnetfelt danner et kosmisk miljø som kalles for sol-jord-koblingen og danner "vær" i rommet.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"/>

Akkurat nå er sola på vei inn mot en periode med flere solstormer. Solas aktivitet går i sykluser, og forskerne regner med at sola vil nå maksimal aktivitet, såkalt solmaksimum, i 2013.

Romværet er så viktig at ESA planlegger et eget varslingssystem for solstormer.

Du kan lese mer om solstormer og samspillet mellom sola og jorda her:

Lager varslingssystemer om solstormer, Romvær kan koste oss dyrt

Kontakt:

Pål Brekke ? seniorrådgiver for romforskningskoordinering ? 22 51 18 27 / 90871961

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"/>