Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
ESAs parabelflygninger gir vektløshet eller samme tyngdekraft som på månen eller Mars til eksperimenter og romfarere. Foto: ESA
ESA

Går det an å lage pommes frites i rommet?

Væskedynamikk er annerledes i vektløshet enn på jorda og undersøkes med vektløse flygninger.

Vi tenker nok ikke over det, men matlaging som koking, steking og baking omfatter flere fysiske prosesser. De oppfører seg ofte annerledes i vektløshet enn de vanligvis gjør på jorda.

Hvordan de fysiske prosessene i matlaging oppfører seg i vektløshet, kan også si noe om hvordan liknende prosesser vil være i andre væsker og materialer.

Ikke minst vil astronautene som skal til månen eller Mars oppholde seg i rommet i måneder eller år av gangen.

De vil måtte dyrke noe av maten sin selv, og lage den der de er, uten å være helt avhengig av frysetørrete eller hermetiserte måltider fra jorda.

Det er noen av grunnene til at den europeiske romorganisasjonen ESA forsker på hvordan de fysiske prosessene i matlaging oppfører seg i vektløshet.

Det gjøres blant annet under spesialflygninger i bratte kurver som gir noen sekunder med vektløshet.

Slike parabelflygninger er også åpne for studenter som har forsøk som må utføres i lav eller høy tyngdekraft.

Du kan lese mer om parabelflygninger her og her.

Frityrkoking i vektløshet

I et nylig eksperiment undersøkte forskere fra Hellas hva som skjer med poteter som kokes i olje i vektløshet.

Går det an å lage pommes frites i rommet, eller vil boblene som oppstår når oljen koker, legge seg rundt potetbitene og gjøre at de ikke blir skikkelig stekt?

De greske forskerne laget en spesialinnretning der potetbiter kunne koke i olje i helt tette omgivelser under en vektløs flygning.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Innretning for å undersøke hvordan olje koker i vektløshet under parabelflygning. Foto: ESA</para></section>

Innretning for å undersøke hvordan olje koker i vektløshet under parabelflygning. Foto: ESA

Så filmet de prosessen med høyhastighetskamera i stor oppløsning. Slike kunne forskerne se hvordan boblene ble dannet i oljen, hvor store de var, fordelingen av dem, og hvor raskt og i hvilken retning de beveget seg.

Samtidig målte forskerne temperaturen både i oljen og inne i potetbitene.

Her så forskerne at til og med i vektløshet la boblene i den kokende oljen seg rundt potetbitene og beveget seg rundt dem, på samme måte som under frityrkoking på jorda.

Det betyr at astronautene i fremtiden kan bruke frityrkoking som en måte å lage mat på i rommet eller i lav tyngdekraft.