Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
Copernicus/ESA/DLR

Første målinger av luftforurensing fra bane

Miljøsatellitten Sentinel-5P ble skutt opp i oktober. Nå er de første målingene av luftforurensing og luftkvalitet fra bane klar.

Den nye miljøsatellitten Sentinel-5P ble skutt opp 13. oktober 2017 og er ennå ikke helt ferdig med innkjøringsfasen.

Likevel har satellitten allerede gjort sine første målinger, med svært gode resultater.

En av de første gassene som Sentinel-5P har målt er nitrogendioksid over Europa. Denne gassen regnes som luftforurensing og dannes hovedsakelig av biltrafikk og bruk av fossile brennstoffer i industri.

Målinger gjort av Sentinel-5P den 22. november 2017 viser høye konsentrasjoner av nitrogendioksid spesielt over deler av Nederland, Ruhr-området i det vestlige Tyskland, Po-dalen i Italia og deler av Spania.

En annen viktig gass som Sentinel-5P skal undersøke er karbonmonoksid. Satellittens første målinger av denne luftforurensingsgassen, gjort i november 2017, viser store mengder over India, Kina, Sentral-Afrika og deler av Sør-Amerika.

Du finner en animasjon av disse målingene her.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Sentinel-5P ser svoveldioksid fra vulkan på Bali 27. november 2017.</para></section>

Sentinel-5P ser svoveldioksid fra vulkan på Bali 27. november 2017.

Den nye miljøsatellitten har også undersøkt svoveldioksid fra vulkanen Agung på Bali som har utbrudd akkurat nå.

Nede på bakken er ozon en luftforurensingsgass, men oppe i stratosfæren beskytter ozonlaget dyr og planter mot den ultrafiolette strålingen fra solen.

Nedenfor ser du bilde av Sentinel-5Ps første målinger av det globale ozonlaget.

Måle hvilke tiltak som har mest effekt

I tillegg til nitrogendioksid, svoveldioksid, karbonmonoksid og ozon, måler Sentinel-5P også metan og aerosoler, ørsmå partikler i atmosfæren.

Fordi Sentinel-5P kan måle disse gassene og partiklene i en stråle som er 2600 kilometer bred, kan satellitten undersøke hele jorda hvert døgn og følge luftforurensing i nær sanntid.

- Disse første dataene fra Sentinel-5P gir oss et fristende glimt av hva vi kan forvente fra den nye satellitten, sier Josef Aschbacher, direktøren for ESAs jordobservasjonsprogram.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Globalt ozon i stratosfæren målt av Sentinel-5P i november 2017.</para></section>

Globalt ozon i stratosfæren målt av Sentinel-5P i november 2017.

Sentinel-5P er den sjette satellitten i Copernicus-programmet, den europeiske storsatsingen på overvåking av jordas miljø ved hjelp av satellitt. Norge er med i dette programmet, som har potensial til å gi en ny dataindustri.

- Slike data som vi ser her vil bli gratis tilgjengelig i den kommende tjenesten Copernicus Atmosphere Monitoring Service, danne varsel for luftkvalitet og finne ut hvilke tiltak mot luftforurensing som er mest effektive, sier Aschbacher til ESA.