Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
Nammos rakett Nucleus. Illustrasjon: Nammo.
Nammo

Første helnorske sonderakett skytes opp fra Andøya

Nammos miljøvennlige hybridrakett Nucleus har snart sin første oppskyting.

Hybridraketten bruker en kombinasjon av fast og flytende brensel og er mye mer miljøvennlig enn andre rakettyper. Nucleus danner kjernen i et nytt system av små bæreraketter.

Disse bærerakettene skal skyte opp småsatellitter, det vil si satellitter på mellom 50 og 150 kilo. Dette er et stort og voksende marked globalt, både av offentlige og kommersielle aktører.

Nucleus skal skytes opp fra Andøya Space Center i uke 39, i tidsrommet 24. til 28. september 2018.

Den nye hybridraketten er den sterkeste norskbygde raketten som noen gang har blir skutt opp. Det er en helt ny rakettype som er designet fra bunnen av og bygget i Norge.

Skal lære av oppskytingen

- Som alle oppskytinger avhenger også denne av vær- og vindforhold, og det er Andøya Space Center som tar den endelige beslutningen, ut fra sikkerhet og vær, når Nucleus kan skytes opp, sier Onno Verberne, direktør for forretningsutvikling av romfartsprodukter hos Nammo.

I denne første oppskytingen skal Nucleus opp til 100 kilometers høyde med en nyttelast på 45 kilo.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Teamet bak Nucleus, Nammos nye hybridrakett. Foto: Nammo</para></section>

Teamet bak Nucleus, Nammos nye hybridrakett. Foto: Nammo

- Under flygningen skal vi måle flere ulike data fra rakettmotoren og selve raketten slik at vi vet hvordan de oppfører seg i lufta og at de gir like god ytelse som under testfyring på bakken, sier Verberne.

Det er Nammo som har laget raketten og Andøya Space Center som står for nyttelasten. Denne omfatter eksperimenter og tester som Andøya Space Center ønsker å gjøre for fremtidige oppskytinger.

Under utvikling i flere år

Den nye hybridraketten har vært under utvikling i flere år. I løpet av denne prosessen har ulike utgaver av rakettmotoren blitt testet på bakken, i Nammos egne fasiliteter.

- I løpet av våren og sommeren 2018 testfyrte vi flere ganger en versjon av rakettmotoren med komponenter identisk med utgaven som nå skytes opp. Etter det satte vi sammen hele raketten som vi nå skal skyte opp fra Andøya, sier Verberne.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Forberedelse til testfyring av motoren til hybridraketten Nucleus. Foto: Nammo</para></section>

Forberedelse til testfyring av motoren til hybridraketten Nucleus. Foto: Nammo

Den ferdige sonderaketten er sendt til Andøya Space Center, hvor den ble pakket ut 10. september og klargjort for oppskyting de påfølgende dagene. Raketten står nå oppreist og de aller siste forberedelsene før oppskytingen gjøres.

Nå skal Nucleus for første gang fyres av mens den står vertikalt og gå over i fri flukt.

- Under testfyringer på bakken sitter raketten fastmontert og kan kontrolleres på ulike måter, noe som ikke er mulig under oppskyting. Vi ser derfor frem til og er svært spent på oppskytingen, sier Verberne.

Et norsk raketteventyr

Men Nucleus er bare begynnelsen på det som kan bli et norsk raketteventyr. Det første steget etter oppskytingen blir å lære så mye som mulig av den.

Så skal rakettmotoren og alle dens komponenter skaleres opp 2,5 ganger til for å bli en større og sterkere rakettmotor med enda bedre skyvekraft.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>North Star er Nammos nye rakett med flere trinn. Trinnene kan brukes i ulike konfigurasjoner til å skyte opp max 25 kilo til 350 kilometers høyde eller mindre laster til 600 kilometer. Grafikk: Andøya Space Center </para></section>

North Star er Nammos nye rakett med flere trinn. Trinnene kan brukes i ulike konfigurasjoner til å skyte opp max 25 kilo til 350 kilometers høyde eller mindre laster til 600 kilometer. Grafikk: Andøya Space Center 

- Neste steg blir å koble sammen flere rakettmotorer til ulike trinn for å lage en bærerakett som kan skyte nyttelaster opp i bane, sier Verberne.

Den nye hybridraketten heter Nucleus fordi motoren den bruker danner kjernen i et nytt system av bæreraketter i ulike konfigurasjoner og med ulik størrelse og styrke. Dette bærerakettsystemet har fått navnet North Star.

Støttet av Norsk Romsenter og ESA

Norsk Romsenter støtter utviklingen av Nucleus gjennom den europeiske romorganisasjonen ESAs frivillige programmer, som Norge er med i.

- Uten denne støtten hadde Nucleus-prosjektet helt klart ikke vært hvor vi er i dag, sier Verberne. Han drar til Andøya Space Center for å overvære oppskytingen.

- Norsk Romsenter har støttet utviklingen av Nucleus helt fra starten fordi vi så at dette er en interessant teknologi som fyller et behov i Norge og Europa, sier Geir Hovmork, nestleder og avdelingsdirektør ved Norsk Romsenter.

Også den videre utviklingen av Nucleus vil bli støttet av Norsk Romsenter og ESA.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Slik kan en fremtidig oppskytingsrampe for småsatellitter se ut på Andøya.</para></section>

Slik kan en fremtidig oppskytingsrampe for småsatellitter se ut på Andøya.

- Det finnes andre selskaper som lager hybridmotorer for bæreraketter, men ESA anser Nammos teknologi for å være den mest teknisk avanserte, noe som er svært spennende for et norsk prosjekt, sier Hovmork.

Nucleus har derfor tiltrukket seg interesse fra aktører i utlandet. Teknologien som har blitt utviklet i prosjektet har allerede gitt ringvirkninger for Nammo, spesielt innen utviklingen av stillingskontrollsystemer for større europeiske bæreraketter.

Andøya Space Center ønsker å bli Europas rombase for oppskyting av småsatellitter og holder på med en studie over hva som skal til for å gjøre dette.

Kontakt

C.J. "Onno" Verberne – Direktør, forretningsutvikling og romfart - Nammo - 915 55 817

Geir Hovmork – Nestleder og avdelingsdirektør – Norsk Romsenter – 22 51 18 13 / 901 42 457