Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
ESAs italienske astronaut Samantha Christoforetti under trening i kjempebassenget til NASA. Foto: NASA/ESA
NASA/ESA

Få mentor i FNs nettverk Space4Women

Her veiledes jenter og kvinner som vil inn i rombransjen. Søknadsfrist 10. juni.

Space4Women er et nettverk som organiseres av United Nations Office for Outer Space Affairs (UNOOSA). Nettverket ønsker blant annet å øke andelen kvinner som jobber i rombransjen, vise frem kvinners bidrag til sektoren, og finne ut hva som er de største hindringene for å rekruttere flere kvinner.

Space4Women skal også inspirere jenter og kvinner over hele verden til å velge rombransjen, både skoleelever, studenter, nyutdannete og de som allerede er i jobb men som ønsker seg til romsektoren.

- På verdensbasis er andelen kvinner i rombransjen i dag mellom 20 og 30 prosent, og det tallet har vært noenlunde uendret siden 1960-tallet, sier Marianne Vinje Tantillo.

Hun er sektoransvarlig for ESA og internasjonalt samarbeid ved Norsk Romsenter, og er en av mentorene i Space4Women-nettverket.

Kvinners muligheter i rombransjen

Space4Women startet i 2020 og er aktive på sosiale medier som LinkedIn, Twitter og mer. Nettverket arrangerer også webinarer, treff og egne konferanser.

Selve nettverket Space4Women er åpent for nye deltakere, men mentorordningen må søkes på.

- Som mentor i Space4Women skal jeg blant annet veilede og følge opp deltakere som ønsker seg til romsektoren, og vise frem kvinners muligheter i rombransjen, sier Vinje Tantillo.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Marianne Vinje Tantillo</para></section>

Marianne Vinje Tantillo

Hun har jobbet i mange år ved Norsk Romsenter som delegat til den europeiske romorganisasjonen ESA. Hun er også styreleder for ESAs komité for bemannet utforsking.

Vinje Tantillo jobbet i mange år ved ESA, og som nyutdannet var hun på utplassering hos romorganisasjonen som Young Graduate Trainee. I løpet av studiene var hun også med på International Space University. 

- Disse erfaringene var så motiverende og interessante at de dannet grunnlaget for en videre karriere i rombransjen, og en motivasjon til å fortelle andre om de spennende mulighetene her, sier Vinje Tantillo.

Norske studenter kan søke seg til International Space University som student og til ESA som Young Graduate Trainee. Les mer her.

Oppfordrer norske kvinner

UNOOSA og Space4Women regner med at cirka 30 prosent av alle studenter i naturfag, teknologi, medisin og ingeniørvitenskap (STEM-fagene) i verden er kvinner.

- Men etter studiene og i karriereprogresjonen videre faller andelen kvinner i disse yrkene sterkt, sier Vinje Tantillo.

Som mentor i Space4Women ønsker hun å finne ut om det er slik i Norge også. Og hva som er de største hindringene for å rekruttere kvinner til natur- og teknologifagene på universitetene her til lands, og hva som skal til for å holde på kvinnene i løpet av yrkeslivet.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Rannveig Marie Færgestad var på utplassering hos Arianegroup, datterselskap av Ariane Space som bygger den europeiske bæreraketten Ariane. Foto: R. Færgestad</para></section>

Rannveig Marie Færgestad var på utplassering hos Arianegroup, datterselskap av Ariane Space som bygger den europeiske bæreraketten Ariane. Foto: R. Færgestad

- Jeg oppfordrer norske kvinner til å bli med i både nettverket Space4Women og mentorordningen, for her er det deltakere fra hele verden som kan gi gode kontakter og mange muligheter videre. Rombransjen har flere spennende yrker og karriereveier å tilby, uansett kjønn, sier Vinje Tantillo.

Har du lyst å bli med i mentorordningen til Space4Women, må du skynde deg. Søknadsfristen er 10. juni 2021. Du søker her.

For å vite mer om hvordan du får en jobb i rombransjen, se her.

Akkurat nå trenger ESA nye astronauter og du kan søke på jobben. Les mer her.

Kontakt

Marianne Vinje Tantillo – Sektoransvarlig, ESA og internasjonalt samarbeid – Norsk Romsenter – 988 82 638 – marianne.vinje.tantillo@spaceagency.no