Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
Andøya Spaceport ønsker å skyte opp kommersielle småsatellitter som første base i Europa. Illustrasjon: Andøya Space Center
Andøya Space Center

- Europas første spaceport for småsatellitter bør ligge i Norge

Det sier konsernsjef for Andøya Space Center, Odd Roger Enoksen.

Andøya Space Center AS (ASC) leverte i går kveld et styringsdokument til næringsminister Torbjørn Røe Isaksen, hvor de anbefaler at oppskytingsbasen på Andøya i Nordland fylke bygges ut for å bli den første oppskytingsbasen for små satellitter i Europa.

For å kunne gjøre dette søker ASC om en utvidelse av selskapets egenkapital med opptil 1300 millioner kroner, til etablering av oppskytingsbasen gjennom datterselskapet Andøya Spaceport AS (ASP).

Målet er å kunne skyte opp bæreraketter med små satellitter fra Andøya innen utgangen av 2020. Utbyggingen vil kunne gi betydelige lokale, regionale og nasjonale ringvirkninger. Det vil også bidra til å styrke norsk romindustri med et økosystem av leverandører og teknologi.

Riktig å gjøre dette nå

En slik etablering i Norge er helt riktig å gjøre nå, fordi det er et voksende marked internasjonalt for bruk av små satellitter. Satellitter blir billigere, mindre og mer tilgjengelige, ifølge Christian Hauglie-Hanssen, administrerende direktør ved Norsk Romsenter.

Romsenteret har siden mai 2018 samarbeidet med ASC om å utrede muligheten for en slik satsing gjennom et felles prosjekt som leverer sin endelige rapport den 28. februar 2019. Romsenteret har også vært delaktig i utarbeidelsen av søknaden som ble overlevert til næringsministeren.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Odd Roger Enoksen, konsernsjef for Andøya Space Center. Foto: Andøya Space Center</para></section>

Odd Roger Enoksen, konsernsjef for Andøya Space Center. Foto: Andøya Space Center

Fordelen med å bruke mindre bæreraketter for oppskyting av slike satellitter, er bedre forutsigbarhet for tidspunktet for oppskytning, muligheten til å tilby kunder eksklusiv oppskyting, og bedre mulighet til å påvirke baneposisjoner.  Disse faktorene er av forretningsmessig kritisk betydning.

Ifølge Enoksen og ASC forventer private aktører å øke sin tilstedeværelse i markedet fra cirka 12 prosent til over 60 prosent av omsetningen.

Markedsanalyser viser at det foregår utvikling av over 40 ulike bæreraketter for dette formålet, men at det mangler tilpassete oppskytingsbaser. Det er en slik oppskytningsbase ASP ønsker å etablere.

Flere fordeler med Andøya

ASP har særskilte fortrinn sammenliknet med andre planlagte og konkurrerende oppskytingsbaser. Et av disse er den geografiske plasseringen langt mot nord, som gjør det mulig å skyte opp direkte til polare jordbaner uten å forstyrre store mengder fly- og båttrafikk.

ASC-konsernets eksisterende kompetanse og lange erfaring med drift av base for oppskyting av forskningsraketter er et annet fortrinn. Andøya har også en godt tilpasset infrastruktur, som en stor flyplass og bra havneforhold.

Den stadig økende digitaliseringen av verden krever stadig større datamengder og forbedrete kommunikasjonsmuligheter.  For eksempel er bedre jordobservasjon interessant for aktører innen jordbruk, skogsforvalting, havovervåking og mer.

En satsing på Andøya er strategisk viktig av flere grunner. Europa og EU ønsker uavhengig tilgang til verdensrommet.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Liten bærerakett spesiallaget for oppskyting av små satellitter. Ilustrasjon: Andøya Space Center</para></section>

Liten bærerakett spesiallaget for oppskyting av små satellitter. Ilustrasjon: Andøya Space Center

- Europa har i dag ikke egne oppskytingsmuligheter for segmentet som Andøya Spaceport satser på. Derfor er dette strategisk viktig for Europa, men også for Norge. Vi kan bruke slike tjenester til å bygge partnerskap med andre land, sier Hauglie-Hanssen.

Den teknologiske utviklingen i satellittbransjen, med miniatyrisering og bruk av kommersielle komponenter med lave kostnader, gjør det nå mulig å lage små, rimelige, men likevel effektive satellitter.

Produksjonstiden per satellitt er også kortet dramatisk ned. Markedet for små satellitter fremstår dermed som særlig ekspansivt i de kommende årene.

Viktig for norsk industri

- Vår mening er at tidspunktet er riktig nå, og det er essensielt å komme først i å tilby pålitelige og konkurransedyktige oppskytningstjenester. Ved å være først viser vi også frem pålitelighet i markedet, ikke bare konkurransedyktighet, og at vi virkelig satser, sier Hauglie-Hanssen.

Andøya har i dag to hovedkonkurrenter, UK Spaceport i Skottland og portugisiske Atlantic Spaceport på Azorene.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Christian Hauglie-Hansen, administrerende direktør ved Norsk Romsenter. Foto: Stig Jarnes</para></section>

Christian Hauglie-Hansen, administrerende direktør ved Norsk Romsenter. Foto: Stig Jarnes

- Lykkes vi med å etablere Andøya Spaceport nå, kan Norge ta en strategisk posisjon i europeisk romvirksomhet. Ambisjonen er at Norge skal vinne det kommende romkappløpet i Europa. Men vi har hastverk, sier Enoksen.

En utbygging av Andøya Spaceport kan komme store deler av norsk industri til gode, Vi har allerede bedrifter med mange års erfaring i å levere komponenter, instrumenter, programvare og ikke minst bakketjenester til romsektoren. Christian Hauglie-Hanssen er sikker på at større deler av industrien vil melde seg på.

- Andøya Space Port kan bli et viktig insentiv for norsk industri og flere deler av industrien vil fases inn etter hvert, sier Hauglie-Hanssen.

Kontakt

Christian Hauglie-Hanssen - Administrerende direktør - Norsk Romsenter - 920 60 043

Jon Harr - Seniorrådgiver, Prosjekt - Norsk Romsenter - 906 41 665