Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
Norsk Romsenter og ESA har flere programmer og utlysninger for å støtte utviklingen av ny teknologi og nye produkter. Grafikk: ESA
ESA

Bli med å gjøre reiseindustrien mer bærekraftig

CASSINI Hackathon Norway holdes 12.-14. mai 2022, med temaet bærekraftig turisme.

CASSINI Hackathon Norway holdes i Kristiansand. Arrangør er Bølgen Bærekraftsenter i samarbeid med Bærekraftfestivalen, Digin, Visit Sørlandet, Universitetet i Agder og Arena for Bærekraft.

Både studenter, profesjonelle, forskere, organisasjoner og offentlige etater kan være med på CASSINI Hackathon Norway. Deltakerne må være over 18 år og bosatt i Norge, Island, Sveits eller i de 27 landene i EU.

Deltakerne melder seg på individuelt og påmeldingen åpnet 14. mars. Så settes sammen tverrfaglige lag med programmerere, innovatører og entreprenører.

De skal bruke data fra europeiske satellitter for jordobservasjon og posisjonsbestemmelse, og konkurrerer om å tenke ut og kode den beste løsningen innenfor bestemte temaer.

Les mer om hackathonet og meld deg på her.

Bærekraft, kultur og naturopplevelser

Årets tema for CASSINI Hackathon Norway er turisme og hvordan reiseindustrien i Europa kan revitaliseres og gjøres mer bærekraftig, motstandsdyktig og digitalt orientert.

Hovedtemaet (Re)Visit Europe er delt inn i tre undertemaer:

1. Hvordan finne bærekraftige reisemål?

Her gjelder det å komme frem til innovative ideer eller foreslå nye produkter og tjenester som kan redusere karbonavtrykket til reiseindustrien. For eksempel hvordan karbonbruken kan måles, hvordan nye reisemål kan fremheves, eller nye reisemåter komme til.

2. Hvordan oppleve byer og kulturer på en bærekraftig måte?

Hvordan kan forbedret eller virtuell virkelighet skape nye og unike opplevelser av historie, musikk, kunst, mat og annen kultur, og samtidig støtte lokalsamfunnet på stedet? Er det mulig å bruke teknologiske løsninger for å unngå kø, få personlige anbefalinger, og nye forslag til opplevelser?

3. Hvordan bruke naturen på en måte som ikke skader den?

Kan nye produkter og tjenester hjelpe til med å ta vare på naturen på populære turistmål og bevare det lokale miljøet og artsmangfoldet? Kan nye og mer bærekraftige turistaktiviteter i naturen også komme lokalsamfunnet til gode?

Premier til å utvikle ideen videre

De tre lagene som kommer øverst på lista vil motta pengepremier opp til 5 000 Euro (cirka 50 000 kroner) fra lokale sponsorer, samt flere andre premier.

CASSINI Hackathon Norway i Kristiansand er en del av tredje runde med CASSINI Hackathons og Mentoring, som er et program finansiert av Horisont Europa.

Konkurransen holdes samtidig i ti byer rundt om i Europa og vinnerne fra hvert sted møtes til duell der de tre beste lagene vinner 100 timer med mentorhjelp for å ta ideen videre til ferdig produkt eller tjeneste.

Støttes av Norsk Romsenter

- CASSINI Hackathons and Mentoring skal stimulere entreprenørskap innen romvirksomhet og nye måter å utnytte de europeiske satellittsystemene Copernicus, Galileo og EGNOS, sier Øystein Helleren, forsknings- og utviklingskoordinator ved Norsk Romsenter.

CASSINI Hackathons arrangeres to ganger i året, med nytt tema fra gang til gang.

- Vi er stolte over at Bølgen bærekraftsenter vant fram i konkurransen om å bli en av de ti arrangørstedene i denne runden, slik at vi får et arrangørsted i Norge, sier Helleren.

Norsk Romsenter er med og støtter initiativet.

- Dette er en unik mulighet til å lære mer om satellittdata, være med på å prøve å finne løsninger på viktige utfordringer vi har, slik som bærekraftig turisme, og knytte gode kontakter innen innovasjon og entreprenørskap, sier Helleren.

Under CASSINI Hackathon Norway får deltakerne bruke allerede prosesserte data fra de europeiske satellittsystemene Copernicus, Galileo og EGNOS.

Norsk Romsenter støtter bruken av satellittdata til både innovasjon, entreprenørskap og undervisning.

Kontakt

Øystein Helleren – FoU-koordinator – Norsk Romsenter – 416 17 876