Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold

BarentsWatch søker nytt navn

En ny, statlig nettportal bygges og den trenger et navn. Finner du på det beste, vinner du en tur for to til Svalbard.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"/>

Portalen skal bli en informasjonsportal for nordområdene og har så langt hatt arbeidstittelen BarentsWatch. Men Barents-navnet er ikke beskrivende for prosjektets mandat fordi dekningsområdet er mye større.

Geografisk skal portalen dekke kyst- og havområdene fra Sør-Sverige, til Grønland til Nordpolen. Tematisk skal den samle og presentere informasjon for marine- og maritime næringer, petroleumsvirksomhet, miljø og klima og myndighetsutøvelse.

Det nye navnet må gjenspeile innholdet, og trigge nysgjerrigheten til å utforske, og til å ta i bruk.

Den nye nettportalen, som skal gå på lufta i mai neste år, tar mål av seg til å bli den foretrukne informasjonskilden for mennesker som søker informasjon om de nordlige kyst- og havområder.

Prosjektet har til nå 27 partnere i form av statlige etater og forskningsinstitusjoner som bidrar, inkludert Norsk Romsenter. De verdifulle dataene disse sitter på, hver på sin kant, blir grunnlaget for de tjenestene den nye portalen vil tilby. Portalen vil slik kunne presentere et samlet bilde av en rekke temaområder innen sitt geografiske område. Dette har ikke vært gjort tidligere.

Informasjonen som gjøres tilgjengelig skal være både nåtidsinformasjon, historiske data og aggregerte data. Portalen vil kunne tilby både informasjon om området over tid, og også øyeblikksdata. Dette gir oss muligheter til økt oversikt og ny kunnskap om områdene.

Det nye navnet må signalisere at dette handler om et større område enn Barentshavet. Portalen må naturlig nok ha et navn som ikke er i bruk allerede, og den vil på sikt kunne få internasjonal omtale. Et navn som kan fungere på både norsk og engelsk er optimalt.

Les mer om portalen

Delta i navnekonkurransen

Navnekonkurransen er åpen til 10. august.