Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
ESA

Attest fra flylege – hva er det?

Ett av kravene for å kunne søke på astronautjobben er å skaffe seg en legeattest klasse 2, en såkalt attest fra flylege. Men hva er det og hvordan skaffer du deg en slik attest?

Teknas og Romsenterets webinar 15. april, var Terje Sæhle innom for å forklare nettopp dette. Sæhle er sjefslege og flymedisinsk fagansvarlig ved Luftfartsverket.

For å kunne sende inn en søknad om å bli astronaut, må du legge ved en legeattest klasse 2. Dette vil dermed fungere som en pragmatisk førstegangsscreening.

- De som kommer gjennom til trinn fire i søknadsprosessen, vil måtte gå gjennom en mye mer omfattende undersøkelse, forteller Sæhle.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Terje Sæhle er norsk nevrokirurg og medlem av ESA Medical Board som velger ut ESAs romfarere. Foto: T. Sæhle</para></section>

Terje Sæhle er norsk nevrokirurg og medlem av ESA Medical Board som velger ut ESAs romfarere. Foto: T. Sæhle

Undersøkelsen består av en screening av de fleste organsystemer, en kort nevrologisk undersøkelse, EKG og en sjekk på at man klarer å utligne trykk. Du må også avgi urinprøve. Du må fylle ut søknadsskjema og signere egenerklæring om tidligere sykdommer, medikamentbruk, sykdom i nær familie osv. Her er det viktig å være ærlig.

Undersøkelsen kan utføres av alle godkjente flyleger i Norge.  Du kan ikke gå til fastlege eller andre som ikke er godkjente flyleger.

For å finne en ledig flylege kan du gå på www.luftfartstilsynet.no. Der finner du kontaktinformasjon til de to flymedisinske sentrene i Norge i tillegg til en oversikt over godkjente flyleger over hele landet.

Undersøkelsen koster normalt mellom 2000 og 3000 kroner. Hvis du er helt frisk og flylegen ikke har avdekket forhold som krever ytterligere undersøkelser, vil det vanligvis ta mellom 30 og 60 minutter.

Kan man være avhengig av medisiner?

Selv om du er avhengig av medisiner, kan det være verdt å søke likevel.

- Det finnes retningslinjer, men de fleste kravene er ikke hogd i stein. Det er bedre å søke og se når den tid kommer. Det er mange variabler som må tas hensyn til, sier Sæhle.

Det samme gjelder allergier. Har du allergier kan du søke, men alvorlighetsgraden av allergien og hva du er allergisk mot vil ha mye å si. Vil du bli eksponert for allergenet i rommet? Har du en historikk på alvorlig anafylaktisk reaksjon? Trenger du medikamenter eller klarer du deg uten?

Kan astronauter bruke briller?

For å kunne bli astronaut må du ha normalt fargesyn, og du skal kunne se 100 prosent med eller uten korreksjon. Det vil si at du kan bruke briller eller linser, men du skal ha fullgodt syn når du bruker dem.

Hvis du bruker kontaktlinser eller briller er det lurt å ta med brilleseddel til undersøkelsen. Det kommer flylegen til å spørre om uansett, ifølge Sæhle.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>NASA-astronaut Christina Hammock Koch.</para></section>

NASA-astronaut Christina Hammock Koch.

Kan man søke om man er gravid?

Det er ikke noe i veien for å være gravid når du gjennomfører undersøkelsen hos flylege, og man kan være med i søknadsprosessen til ESA selv om man er gravid nå.

- Man kan ikke være i rommet når man er gravid på grunn av strålingen. Men å være gravid er ikke diskvalifiserende for en legeattest klasse 2 og man kan søke siden det uansett er flere år til kandidaten skal ut i rommet, forteller han.

Hva skjer om man blir syk i verdensrommet?

Som astronaut slipper du ikke unna kosmisk stråling. På den Internasjonale romstasjonen vil du eksponeres for en god del stråling, og betydelig mer på månen og i bane rundt månen.

Noen ganger vil det være en lege om bord på romstasjonen, i form av en annen astronaut, men ikke alltid. Alle astronauter er trent på enkelte prosedyrer slik at de kan håndtere noen skade- eller sykdomstilfeller. Det er også mulig å evakuere en astronaut tilbake til jorda.

- Du kan fraktes fra romstasjonen til jorda innen ca. tre og en halv time, og du lander i Kasakhstan. Vi regner med at vi kan få en astronaut fra romstasjonen til et sykehus innen 12 timer etter at evakuering starter, men det kan vi ikke fra månen, sier Sæhle.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>ESA-astronaut Samantha Cristoforetti får opplæring på Cologne University hospital.</para></section>

ESA-astronaut Samantha Cristoforetti får opplæring på Cologne University hospital.