Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
Hvert år sender ESA en lege til Concordia-basen i Antarktis. Legen skal forske på rommedisin og forholdene på basen. Foto: ESA/IPEV/PNRA–C. Possnig
ESA/IPEV/PNRA–C. Possnig

Antarktisbase søker rom-interessert lege

Concordia i Antarktis søker lege som kan forske på rommedisin

Hver vinter sender den europeiske romorganisasjonen ESA en person med medisinsk utdannelse og forskningserfaring til den italiensk-franske forskningsstasjonen Concordia i Antarktis.

Her skal legen utføre ulike eksperimenter innen blant annet rommedisin og helsen til mennesker som befinner seg på svært isolerte steder.

Det gjøres for å finne ut hva som skjer med kroppen og psyken til astronauter som er månedsvis i rommet.

Overvintre på 75 grader sør

Concordia ligger på 75 grader sør på platået som kalles for Dome C lang inne på det antarktiske kontinentet. Til sammenlikning ligger Svalbard på 78 grader nord.

Her er den årlige gjennomsnittstemperaturen på minus 50 grader Celsius. På vinteren kan temperaturen falle til minus 80 grader Celsius.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Forskningen på Concordia-basen i Antarktis kan gi svar på utfordringene som astronauter på lange romferder vil møte. Foto: ESA/IPEV/PNRA–F. Quaglia</para></section>

Forskningen på Concordia-basen i Antarktis kan gi svar på utfordringene som astronauter på lange romferder vil møte. Foto: ESA/IPEV/PNRA–F. Quaglia

Dome C ligger på 3200 meters høyde, så høydesyke kan forekomme. På vinteren er det mørkt hele tiden og på sommeren er det lyst hele døgnet. Ute er det få lyder, farger og lukter. Siden luften er så kald og tørr har mannskapet konstant sprukne lepper og tørre øyne.

Kun 15 personer overvintrer på Concordia. I løpet av den tiden må mannskapet på basen klare seg selv med de forsyningene og utstyret som ble flydd ned på sommeren. Kommunikasjon med resten av verden gjøres via radio eller internett.

- Overvintring i Antarktis er utfordrende, men også uforglemmelig, sier Jennifer Ngo-Anh, som jobber med bemannet og robotisk romfart hos ESA.

Det nærmeste vi kommer rommet på jorda

ESA og de andre store romorganisasjonene har planene klare for å dra tilbake til månen. Det gjør de for å forske videre på månen og dens ressurser, men også for å undersøke hva som trengs for at mennesker skal kunne dra lenger ut i rommet.

Miljøer på jorda som er nesten like isolerte og krevende som rommet gir viktig kunnskap om hva som skjer med mennesker under slike forhold. Dermed er forskningsbasene i Antarktis kanskje det nærmeste vi kommer rommet på jorda.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Den fransk-italienske forskningsbasen Concordia ligger på 75 grader sør i Antarktis. Foto: ESA/IPEV/PNRA–C. Possnig</para></section>

Den fransk-italienske forskningsbasen Concordia ligger på 75 grader sør i Antarktis. Foto: ESA/IPEV/PNRA–C. Possnig

I 2018 er det en danske som er ESAs forskningslege på Concordia. Blir det en nordmann i 2019?

Søkere må være borgere av et av ESAs 22 medlemsland, som inkluderer Norge, og ha medisinsk utdannelse og erfaring med forskning.

Mer informasjon og hvordan du skal søke finner du her.

Du kan lese mer om forskningslegenes eventyr i Antarktis på Concordia-bloggen her.

ESA er også for tiden på besøk hos universitetene i Norge for å rekruttere nyutdannete studenter.