Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold

Andøya fikk viktig kontrakt med Forsvaret

Andøya Test Center har signert en kontrakt med Forsvaret på over 100 millioner kroner. Den vil også slå heldig ut for morselskapet Andøya Rakettskytefelt.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"/>

Avtalen Andøya Test Center (ATC) har skrevet under innebærer at ATC skal støtte Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) i gjennomføringer av fyringer med Nytt Sjømålmissil (NSM) under den tekniske evalueringen.

Kontrakten er på 117, 6 millioner kroner og vil gjelde for årene 2013 til 2015.

Testfyringer av NSM fra marinefartøyer i Skjold- og Fridtjof Nansen-klassene planlegges i området rundt Andøya og Senja i 2013 til 2014. FLO og Marinen legger opp til å gjennomføre åtte missilfyringer i avtaleperioden.

ATC vil være skytefeltansvarlig. Selskapet er et heleid datterselskap av Andøya Rakettskytefelt og skal foreta omfattende investeringer for å kunne møte de nødvendige sikkerhetskravene som kreves for et slikt skytefelt.

Nytt marked

Dette betyr at mulighetene for både ATC og Andøya Rakettskytefelt vil åpne seg opp når oppgraderingen er ferdig.

- Vi åpner et nytt og ganske stort marked, også internasjonalt, sier Odd Roger Enoksen, styreformann i ATC og administrerende direktør ved Andøya Rakettskytefelt.

Han forteller at kapasiteten vil økes betraktelig og kompetansen som bygges opp vil også komme det vitenskapelige arbeidet på rakettskytefeltet til gode.

- Det vil bli en fantastisk spin off over til morselskapet. Vi vil bygge opp infrastrukturen og kompetansen på datafangst betydelig, sier Enoksen.