Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold

Flere signaler fra Galileo

Enda et par Galileo-satellitter er nå operasjonelle og sender posisjonerings- og søk- og redningssignaler til bakken.

Satellitt nummer 7 og 8 i Europas nye navigasjonssystem Galileo ble skutt opp i mars i år. Etter at satellittene ble skrudd på i bane rundt jorda, ble det satt i gang en gang en langvarig testprosess.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Galileosignaler. Figur: ESA.</para></section>

Galileosignaler. Figur: ESA.

Testingen gikk blant annet ut på å sjekke om satellittene fungerte som de skulle og koble dem opp mot Galileos verdensomspennende nettverk av bakkestasjoner. Testing av radiofrekvenser ble gjort fra ESAs Redusenter i Belgia som opererer en kjempeantenne som kan analysere galileosignalene i detalj. Satellittenes sikkerhet i forbindelse med høypresisjonstjenesten Public Regulated Service er også sjekket.

Satellitt nummer 7 og 8 er den tredje og fjerde i rekken av satellitter som nå er fullt og helt operasjonelle.

Nummer 9 og 10 er i bane og gjennomgår testing nå, mens nummer 11 og 12 skytes etter planen opp 17. desember i år.