Satellittnavigasjon

title

Satellittnavigasjon

intro

Navigasjonssatellitter benyttes til posisjonering, stedfesting, sporing, navigasjon og nøyaktig tid.

description