Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold

Romteknologi hjelper handikappede å snakke

Da Ivo Vieiras far fikk den lammende muskelsykdommen ALS utviklet Ivo spesialbriller for å hjelpe sin far med å kommunisere.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Databrillene som lamme pasienter kan styre ved hjelp av øyene for å kommunisere med omverdenen er basert på romteknologi. Foto: LusoVu</para></section>

Databrillene som lamme pasienter kan styre ved hjelp av øyene for å kommunisere med omverdenen er basert på romteknologi. Foto: LusoVu

Ved muskelsvinnsykdommer som ALS får pasientene ofte problemer med å snakke fordi sykdommen også lammer muskler i ansikt og hode. Også ryggmargsskadde, slagpasienter og andre kan ha liknende kommunikasjonsproblemer.

I dag finnes det teknologi som handikappede kan styre kun ved hjelp av øyene for å kommunisere via skjerm, høyttaler eller andre hjelpemidler.

Men disse løsningene er ofte lite bærbare og upraktiske. De takler gjerne ikke endringer i belysning eller bevegelse, og må stilles om av assistenter, noe som begrenser bruken.

Som en gjennomsiktig dataskjerm

Ivos briller heter EyeSpeak og er en liten og gjennomsiktig dataskjerm for brukeren. Her synes et virtuelt tastatur sammen med fraser og setninger.

Ved hjelp av et ørlite kamera sporer brillene brukerens øyebevegelser slik at de kan føre en peker og klikke på ting i skjermen.

Brillene er koblet til programvare som uttaler ord og setninger ved hjelp av en høyttaler som brukeren kan ha på armen eller rollestolen.

<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/3s_WLTLEV10" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

EyeSpeak kan også vise epost, bilder og video og er kun synlig for brukeren. Siden skjermen i brillene er gjennomsiktig kan brukeren også se omverdenen mens de har på seg brillene.

- Dette er den første innretningen som kan benyttes uten andre hjelpemidler, på ethvert sted, uansett lysforhold og uavhengig av posisjonen til brukerens hode, sier Teresa Nicolau, spesialist på EyeSpeak.

Lette å lære seg å bruke

Under utviklingen av EyeSpeak la produsenten også vekt på at brillene skulle sitte godt og komfortabelt og kunne benyttes med en gang assistenter skrur brillene på.

Brillene skal også være lette å komme i gang med. For brukere som øver en time til dagen tar det kun to uker å lære seg å bruke EyeSpeak effektivt.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Da Ivo Vieiras far ble lammet av ALS utviklet Ivo databriller som kan styres med øyene for å snakke. Foto: LusoVu</para></section>

Da Ivo Vieiras far ble lammet av ALS utviklet Ivo databriller som kan styres med øyene for å snakke. Foto: LusoVu

Produsenten ønsker nå å utvikle brillene videre slik at de kan styre brukerens rullestol og andre ting i hjemmet, som TV-skjermer og luftkondisjonering.

Teknologien bak EyeSpeak ble opprinnelig utviklet med støtte fra den europeiske romorganisasjonen ESA for å gi astronauter informasjon via utvidet virkelighet (augmented reality) under romvandring.

Dette er bare ett eksempel på hvordan romteknologi kan forbedre liv og helse på jorda og brukes i andre industrier.