Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold

Geologi for romfarere

Du er med på den første ekspedisjonen til Mars, en asteroide, eller tilbake til månen. Der skal du se etter spor av is og flytende vann for å finne steder der liv kan ha oppstått og fortsatt finnes.

Du er med på den første ekspedisjonen til Mars, en asteroide, eller tilbake til månen. Der skal du se etter spor av is og flytende vann for å finne steder der liv kan ha oppstått og fortsatt finnes. 

Romsonder har undersøkt området først og funnet interessante steder, men valget av de endelige stedene for prøvetaking er opp til deg og de andre romfarerne.

Hjemme sitter en haug med forskere som er klare til å hjelpe, men som er avhengig av at du kan beskrive det du ser til dem.

Ikke noe press, bare en romferd som har tatt tiår å planlegge og kostet milliarder. Dere må få vitenskapelige resultater og helst av typen som klart viser om det er vann eller liv i området eller ikke.

Prøvene vil bli studert i årevis

Siden de fleste romfarere ikke er utdannet geologer eller planetforskere, må romfarerne som skal utforske fremmede himmellegemer selv kunne identifisere steder med tegn til flytende vann eller liv.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Landskap på Mars sett av roveren Curiosity. Foto: NASA</para></section>

Landskap på Mars sett av roveren Curiosity. Foto: NASA

De må også kunne beskrive de aktuelle geologiske formasjonene på en slik måte at forskerne kan forstå dem. Samtidig må romfarerne også kunne forstå forskerne for å vite hva forskerne vil de skal gjøre. Romfarerne og forskerne må rett og slett snakke det samme fagspråket.

Når romfarerne har funnet interessante geologiske formasjoner, må de kunne ta prøver på en slik måte at forskerne vil få mest mulig informasjon ut av disse.

For prøvene som blir sendt hjem fra et annet himmellegeme vil bli undersøkt i årevis, kanskje i tiår, etter at romferden er over. I dag jobber forskerne fortsatt med prøver som Apollo-romfarerne tok med seg fra månen.

Lærer hvordan de skal trene romfarere

Det virker nesten utrolig, men det er hele 50 år siden romfarere landet på et annet himmellegeme.

Derfor har den europeiske romorganisasjonen ESA begynt å trene romfarere i hvordan de skal lete etter vann og liv på et annet himmellegeme og hvordan romfarere og forskere best kan jobbe sammen i løpet av en romferd.

 <iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/fWsUHjVDJbY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Under kurset Pangea, som blant annet foregikk på den vulkanske øya Lanzarote, trente tre av ESAs romfarere på å identifisere geologisk interessante fenomener. I videoen over ser du hvordan det foregikk.

- Selv om jeg nok ikke kommer til å få reise til Mars, lærer vi nå hvordan vi skal trene fremtidens romfarere til å finne tegn til vann og liv, sier den italienske romfareren Luca Parmitano.