Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold

Rom for gatekunst - Space Invader

Romfart og romforsking handler i høyeste grad om teknikk, fysikk og matematiske beregninger. Men nå har også kunsten, nærmere bestemt gatekunsten, fått plass i det naturvitenskapelige univers.

Romfart og romforsking handler i høyeste grad om teknikk, fysikk og matematiske beregninger. Men nå har også kunsten, nærmere bestemt gatekunsten, fått plass i det naturvitenskapelige univers.

Gatekunst

Gatekunst (street art) er ulike typer ikke-kommersiell kunst som er plassert i det offentlige rom. Kunsten innebærer ofte bruk av spraymaling, enten i form av tradisjonell graffiti laget på frihånd, eller spray på vegger gjennom stensiler/sjablonger med utskåret tekst eller motiver. Det kan være klistremerker, installasjoner, plakater, eller malerier som dekker hele vegger. Det kan også være strikking som integreres i trær eller tres på etablerte skulpturer. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Invader på Redu-senteret i Belgia. Foto: ESA</para></section>

Invader på Redu-senteret i Belgia. Foto: ESA

Verdensromkunst

Moderne gatekunst er en forlengelse av den tradisjonelle grafittien. Den oppstod på 1980-tallet, og siden har den spredd seg fra New Yorks gater til mange steder på kloden. Men nå har den også inntatt verdensrommet, nærmere bestemt den internasjonale romstasjonen.  

Den pixlete kunsten av ”space”-detaljer og popkulturikoner er et prosjekt av er en fransk street-art kunstner med navnet ”Invader”. Motivene er inspirert av videospillet, ”Space invaders” fra 1970.

Kanskje du har sett den lille rare romvesen-pacmanlignende figuren i mosaikk omkring i Europas byer. Fra Paris har kunsten spredd seg hurtig. Til så mye som 65 forskjellige byer rundt omkring på kloden, hvor mesteparten er i Europa.

Med hjelp fra den europeiske romfartsorganisasjonen, ESA, nådde Invaders kunst nye høyder da den Italienske ESA-astronauten Samantha Cristoforetti installerte en mosaikkbit på den internasjonale romstasjonen i Januar 2015.

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Space invader i Columbus-laboratoriet. Foto: ESA</para></section>

Space invader i Columbus-laboratoriet. Foto: ESA

Allerede i 2012 sendte Invader en mosaikkbit til værs med en ballong. Den nådde stratosfæren, omtrent 35 kilometer over bakken. Men installasjonen på Romstasjonen er av en helt annen kaliber. Romstasjonen svever nemlig så høyt som 386 kilometer over jordskorpen. Romstasjonen beveger seg med en fart på 27.700 kilometer i timen. Med denne installasjonen kan man vel si at Invader har ”runna” hele verden.  

Mosaikkbiter hos ESA

Etter å ha dukket opp i det europeiske Columbus-laboratoriet på romstasjonen, har mosaikk-kunsten poppet opp på flere av ESAs fasiliteter på jorden.  

En mosaikk-bit ble plassert i Køln i Tyskland, på en vanntank hvor astronautene øver på romvandringer. Senere kunne man se et lignende kunstverk på ESAs kontrollsenter i Darmstadt i Tyskland. Fra dette kontrollsenteret blir alle ESAs satellitter overvåket. Mosaikken ble spredd videre til Redu-senteret i Ardennene, Belgia. Her kontrolleres mange av ESAs satellitter etter oppskytning, og her er også ESAs romværdata senter plassert.  

Nå har kunstneren vendt tilbake til sitt hjemland Frankrike der det hele startet. ESAs hovedkvarter, hvor Invader også har gjort en utsmykning, ligger nemlig i Paris. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Kan du finne Invaders installasjon? Foto: ESA</para></section>

Kan du finne Invaders installasjon? Foto: ESA

Installasjonene av Invaders kunst symboliserer det internasjonale samarbeidet ESA er. ESA arbeider mellom Europas landegrenser og bruker rommet for å styrke Europas vekst, og konkurranse i resten av verden.  

Det ventes nye Invader-invasjoner i flere av de 22 ESA-nasjonene. Kanskje vil vi få besøk av en Space Invader her i Norge?

Følg utviklingen av invaders installasjoner på twitter med #space2iss og #SpaceInvader.