Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold

Livet slutt om 2 milliarder år

Om mindre enn 2 milliarder år vil alle dyr, planter, og også mikrobielt liv, ha forsvunnet fra jorda.

Om mindre enn 2 milliarder år vil alle dyr, planter, og også mikrobielt liv, ha forsvunnet fra jorda.

I dag er det for mye karbondioksid i atmosfæren som fører til økt drivhuseffekt og klimaendringer over hele jorda.

Men ironisk nok vil livet på jorda dø ut på grunn av for lite karbondioksid.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Om 1 milliard år vil sola bli varmere og varmere og alt liv på jorda dø ut. Om 5 til 7 milliarder år vil sola bli en rød kjempe og sluke alle de innerste planetene. Illustrasjon: Wikimedia Commons</para></section>

Om 1 milliard år vil sola bli varmere og varmere og alt liv på jorda dø ut. Om 5 til 7 milliarder år vil sola bli en rød kjempe og sluke alle de innerste planetene. Illustrasjon: Wikimedia Commons

Dette vil skje fordi sola gradvis blir varmere ettersom den blir eldre og begynner å gå mot slutten av sitt liv.

Ikke CO2 nok for fotosyntese

Økt fordamping og ulike kjemiske reaksjoner vil fjerne mer og mer CO2 fra atmosfæren.

Om rundt 1 milliard år vil det være for lite CO2 i lufta til at plantene kan drive fotosyntese, og de vil begynne å dø ut.

Uten planter vil planteetende organismer dø, og uten planteetere vil kjøttetende dyr lide den samme skjebnen.

Astrobiologiske simuleringer

- På dette tidspunktet vil jorda være svært lite egnet for liv, sier Jack O'Malley-James, astrobiolog ved University of St Andrews i Skottland til den britiske avisen The Daily Telegraph.

Han har utført datasimuleringer av effekten som endringene til den aldrende sola kommer til å ha på jorda.

Om rundt 1 milliard år vil havene begynne å fordampe, og gjennomsnittstemperaturen på jorda krype opp mot 50 grader Celsius.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Sammenlikning av størrelsen på sola i dag (gul) og om 5 til 7 milliarder år når den har blitt til en rød kjempe og slukt de innerste planetene. Illustrasjon: Wikimedia Commons</para></section>

Sammenlikning av størrelsen på sola i dag (gul) og om 5 til 7 milliarder år når den har blitt til en rød kjempe og slukt de innerste planetene. Illustrasjon: Wikimedia Commons

Siden alle levende vesener trenger flytende vann for å klare seg, vil alt liv som er igjen etter at karbondioksidet forsvinner måtte søke tilflukt i lommer med flytende vann, kanskje i høyden der det er kjøligere eller i huler under bakken.

Slukes til slutt av sola

Antakeligvis vil de siste levende vesenene på jorda være svært hardføre mikrober, såkalte ekstremofiler, som kan takle de høye temperaturene og den intense ultrafiolette strålingen fra den store sola.

Forskerne mener at det i dag kanskje finnes slike mikrober også på andre verdener i solsystemet, som under bakken på Mars, i flytende hydrokarboner på Saturns måne Titan, eller i havet under isen på Jupiters måne Europa.

Men til slutt vil det bli for tøft også for disse ekstreme mikrobene, og alt liv på jorda vil forsvinne.

Om 5 til 7 milliarder år, etter som sola eser ut til en rød kjempe, vil den til slutt sluke alle de innerste planetene i solsystemet, også den livløse jorda.