Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold

Satellitter gjør innflyging tryggere

Rundt flyplasser kan det ikke være høye hindringer. En ny dansk tjeneste bruker satellittdata for å gjøre det lettere å kartlegge dette.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Nettjenesten Ascend bruker satellittdata til å kartlegge høye hindringer rundt flyplasser. Foto: Ascend XYZ</para></section>

Nettjenesten Ascend bruker satellittdata til å kartlegge høye hindringer rundt flyplasser. Foto: Ascend XYZ

Det er både dyrt og tidkrevende å finne alle høye hindringer, som bygninger og trær, som omgir en flyplass og kan være en fare for flysikkerheten.

Når en hindring oppdages, må gjerne en rekke etater eller firmaer kontaktes for å hente inn informasjon om hindringene.

I dag har bare 500 av 48 000 flyplasser rundt om i verden en egen ansatt som kartlegger høye hindringer og vurderer dem.

Men nå gjør den danske nettjenesten Ascend det lettere for flyplasser å oppdage og registrere slike hindringer.

Kartlegger, oppdaterer og arkiverer

Den nye nettjenesten kombinerer satellittdata fra de europeiske Sentinel-satellittene med flybilder og kart. Tjenesten bruker også posisjoneringsdata, blant annet fra Galileo-satellittene, det nye europeiske navigasjonssystemet.

- Ved å bruke data over høyden til hindringer kan Ascend lett og raskt regne ut om objektet er et potensielt problem for flytrafikken eller ikke, sier Peter Hemmingsen, leder for Ascend XYZ, firmaet som står bak den nye tjenesten.

 <iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/Mnw7c7cgCvM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Slik kartlegger Ascend enkelt og greit mulige hindringer rundt flyplasser og i innflygingssoner. Tjenesten kan oppdateres etter som flyplassen selv foretar målinger eller får inn data om hindringene.

Ascend avgjør også om nye hindringer som dukker opp etter kartleggingen, for eksempel kraner eller antenner, vil være en fare for flytrafikken.

Siden alle flyplasser er pålagt å dokumentere høye hindringer til myndighetene, kan Ascend også holde rede på denne dokumentasjonen og gjøre arkivering og oppdatering lettere.

Gratis satellittdata for innovasjon

Ascend har blitt utviklet med støtte fra den europeiske romorganisasjonen ESA.

Data fra Sentinel-satellittene i Copernicus, det europeiske programmet for miljøovervåking og samfunnssikkerhet, holder øye med en mengde faktorer og sider ved miljøet, som havis, bølgehøyde, rasfare, algeoppblomstring, temperatur til land og til havs, og mye mye mer.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Nettjenesten Ascend bruker satellittdata til å kartlegge høye hindringer som trær rundt flyplasser. Foto: Ascend XYZ</para></section>

Nettjenesten Ascend bruker satellittdata til å kartlegge høye hindringer som trær rundt flyplasser. Foto: Ascend XYZ

Flere norske etater og forskningsinstitusjoner bruker data fra Sentinel-satellittene. Her er en oversikt over disse og hva de bruker dataene til.

Satellittdataene fra Copernicus-programmet er fritt og gratis tilgjengelig for alle. Det skal oppmuntre til utviklingen av nye digitale tjenester og applikasjoner.

Norsk Romsenter støtter aktivt slik innovasjon.