Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold

Nasjonal brukerundersøkelse for Copernicus

Norsk Romsenter ønsker innspill fra norske brukere vedrørende tilgang til satellittdata og basistjenester fra Copernicus.

Copernicus programmet for jordobservasjon og overvåking er et europeisk program som ledes av EU. Det vil gi brukerne pålitelig og oppdatert informasjon gjennom en serie av data og tjenester knyttet til miljø- og sikkerhet. Programmet består av et komplekst system som samler inn data fra flere kilder: Sentinel-jordobservasjonssatellitter og in-situ sensorer. All data og informasjon blir gitt gjennom en fri og åpen datapolitikk. Mer informasjon om Copernicus finner du her

For å sikre norske brukere rask og enkel tilgang til satellittdata og basistjenester, utvikler nå Norsk Romsenter det nasjonale bakkesegmentet (NBS) i samarbeid med nasjonale aktører. I en utformingsfase ønsker vi innspill fra eksisterende og nye brukere for å kunne prioritere ressurser i henhold til deres behov. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Sentinel-1 over Italia. Illustrasjon: ESA.</para></section>

Sentinel-1 over Italia. Illustrasjon: ESA.

Vi er kjent med behovene til dagens mest aktive brukere, og ønsker her primært å få kjennskap til tanker/planer om fremtidig bruk av data fra Copernicus-programmet. Vi vil likevel oppfordre samtlige til å gå igjennom brukerundersøkelsen og sende inn svar på spørreskjemaet slik at vi får samlet alt i et og samme format. Hvis dere mener at dere har laget eller bidratt med svar på disse spørsmålene, ønsker vi gjerne at dere sender dokument eller lenker til dokumenter som kan gi oss de svar vi er ute etter. 

Undertegnende tar fortløpende mot svar fra brukerne. 

Her finner du skjemaet.

Hvis dere har spørsmål vedrørende undersøkelsen ta kontakt med:

Anja Strømme

Seniorrådgiver

Anja.stromme@spacecentre.no

Tel. 95 79 17 46

Ola Nordbeck

Seniorrådgiver

ola.nordbeck@spacecentre.no

Tel. 97 49 19 06