Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold

Kom med forslag til nye satellitter

ESA inviterer forskere som jobber med jordobservasjon til å foreslå hva den neste Earth Explorer-satellitten skal gjøre.

Disse satellittene har tradisjonelt brukt måleinstrumenter til å utforske og forstå forskjellige aspekter i jordas system.

Så langt har åtte satellitter blitt valgt, og alle har vært foreslått av forskningsmiljøene. Brukerne har også hatt innflytelse på utvelgelsesprosessen.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Earth Explorer for samfunn og jordobservasjon. Figur: ESA.</para></section>

Earth Explorer for samfunn og jordobservasjon. Figur: ESA.

Forslagene til den niende satellitten skal reflektere ESAs nye jordobservasjonsstrategi. Det vil si at satellitten ikke bare skal demonstrere innovativ teknologi, men også kunne adressere viktige vitenskapelige spørsmål som direkte påvirker samfunnsutfordringer som menneskeheten vil møte på de neste tiårene.

Dette kan for eksempel dreie seg om tilgang på mat, vann, energi og andre ressurser, helse, risiko for katastrofer og klimaendringer.

ESA regner med at den niende Earth Explorer vil bli skutt opp innen 2024.

Prosedyren du skal følge for et forslag er tosidig. Først skal ESA ha et såkalt ”letter of intent” innen 1. februar 2016. Så ønsker romorganisasjonen et fullt forslagsdokument innen 24. juni 2016. En workshop for de som sender inn forslag vil bli gjennomført 8. mars 2016.

Mer informasjon finner du på ESAs Earth Observation Upload System.