Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold

Fra nordområdene på Mars

Romsonden TGO feiret første dag på jobb med bilder av nordområdene på vår røde naboplanet.

Europeiske ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) skal finne ut om metanet på Mars lages av mikrober eller geologiske prosesser, og undersøke andre sporgasser i atmosfæren.

Etter en seks måneder lang ferd til Mars, ett år med flygning for å komme inn i rett bane, og flere måneder med testing, er TGO endelig klar til å begynne å forske.

Et av de første instrumentene til å komme i gang er kameraet ombord, kalt Color and Stereo Surface Imaging System (CaSISS).

Det skal ta bilder av overflaten, blant annet for å spore kilden til det mystiske metanet.

Store mengder vann i form av is

Det første offisielle bildet fra CaSISS viser is og rim langs kanten av Korolev-krateret, langt nord på Mars.

Bildet ble tatt 15. april 2018 og dekker et område som er cirka 10 kilometer bredt og 40 kilometer langt.

Det ferdige resultatet er satt sammen av tre fotografier i ulike farger som ble tatt omtrent samtidig.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Korolev-krateret nord på Mars sett av TGO 15. april 2018. Bildet dekker et område på 10 x 40 kilometer.</para></section>

Korolev-krateret nord på Mars sett av TGO 15. april 2018. Bildet dekker et område på 10 x 40 kilometer.

Ved polene på Mars finnes det store mengder is av frossen CO2 og vann både på og under overflaten.

På jorda finnes det mikrobielt liv i is og i innsjøer under overflaten i polområdene.

Er det også liv i isen og vannet i polområdene på vår røde naboplanet?

Skal også hjelpe rovere

Foruten å jakte på spor av metan og liv, skal TGO også ta bilder av steder som kan være aktuelle for fremtidige rovere å undersøke nærmere.

Det vil si steder der geologien viser at det fantes flytende vann den gang Mars hadde tykkere atmosfære og mildere klima enn nå.

TGO skal også hjelpe til med å sikre kommunikasjon med jorda for roveren i ExoMars-prosjektet og den amerikanske roveren Mars2020.

Begge disse roverne er utstyrt med en georadar testet på Svalbard for å kunne se under overflaten.

Den europeiske romorganisasjonen ESA, sammen med NASA, ønsker å sende prøver fra Mars til jorda.