Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold

Fra klimasirkuset i Marrakech

Romsenter-sjef Bo Andersen besøkte klimakonferansen COP-22 i Marrakech. Der var det for mange "eksperter".
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Foto: Norsk Romsenter.</para></section>

Foto: Norsk Romsenter.

Klimakonferansen i Paris i 2015 (COP-21) oppnådde en overraskende positiv enighet om å kutte utslippene slik at temperaturøkningen ikke skulle overstige 2 grader fram til århundreskiftet, til og med skulle man forsøke å holde økningen innenfor 1,5 grader.

I disse dager pågår den neste konferansen, COP-22, i Marrakech. Først er den en uke med såkalte eksperter og deretter en knapp uke med politikere som skal se på detaljer i gjennomføring av Paris-avtalen.

Jeg var utskremt til å si noe om hvordan satellittobservasjoner kunne brukes til å overvåke vann i sine forskjellige former. I tillegg ble Norges innsats i overvåking av tropisk regnskog omtalt.

Lederne av mer en 20 romorganisasjoner har laget en deklarasjon som understreker viktigheten av satellittmålinger knyttet til klimaforandringer generelt og vannforhold spesielt. Så jeg hadde på sett og vis noe der å gjøre.

Men generelt opplevde jeg en svært stor ansamling av mennesker som tilsynelatende ikke hadde noe å gjøre, bortsett fra å være der. Samlingen var delt i to, den blå sonen som var for FN akkrediterte folk, slik som meg. Ellers var den grønne sonen for industri og grupper som på et eller annet vis ville markere seg som opptatt av klima. 

Totalt sett vurderer jeg dette som altfor stort. Det er ikke nødvendig å samle så mye folk som ikke har noe særlig å bidra med. Jeg frykter det er oppstått en klimaindustri bestående av såkalte ”eksperter” som reiser rundt som eksperter.

Det som skal oppnås er viktig, men trenger ikke denne ansamlingen av  folk. Det blir litt rart at mer enn 30000 folk skal fly hit og dukke ned i den dieselbefengte og mopedosende smoggen for å diskutere klima. Den fantastiske utsikten til Atlasfjellene blir borte i eksosen.

Det kan være at opplegget er nødvendig for å oppnå de gode resultatene, men jeg er ikke overbevist.