Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold

Bli med på nettkurs om satellitter og miljø

Bli med på nettkurs om hvordan satellitter holder øye med jordas miljø.

Satellitter kan undersøke store områder på kort tid, også fjerne og utilgjengelig steder.

Derfor er satellitter kanskje det beste verktøyet til å holde øye med jordas miljø, fra havis i nord og tørke i sør, til sirkulasjonen i havet og kretsløpet til karbon i atmosfæren, og mye mye mer.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Sentinel-2 er en optisk satellitt som ser i farger og infrarødt for å holde øye med vegetasjonsdekke, skogmasse, jordbruk, plantevekst, elver, innsjøer, og kystlinjer. Grafikk: ESA</para></section>

Sentinel-2 er en optisk satellitt som ser i farger og infrarødt for å holde øye med vegetasjonsdekke, skogmasse, jordbruk, plantevekst, elver, innsjøer, og kystlinjer. Grafikk: ESA

Men hvordan "ser" satellittene de ulike miljøfaktorene på jorda? Og hvordan blir disse dataene brukt?

Er du nysgjerrig på dette, bli med på gratis internettkurs om jordobservasjon!

Kurset dekker både videoforelesninger, artikler, interaktive verktøy og diskusjoner med de andre kursdeltakerne.

I løpet av kurset vil du lære blant annet:

- Hvordan optiske satellitter observerer og måler miljøfaktorene på jorda.

- Hovedtypene av data som det store europeiske jordobservasjonsprogrammet Copernicus, som også Norge er med på, bruker.

- Hvordan satellittdataene benyttes sammen med matematiske modeller til forskning, forvaltning og beslutningstaking.

Kurset går på engelsk, varer i 3 timer per uke over 5 uker, og gir et deltakerbevis på slutten. Start er 12. september 2016. Påmelding skjer her.

Kurset er et samarbeid mellom internettkursleverandøren FutureLearn og den europeiske romorganisasjonen ESA.

De har også dette kurset om overvåking av klimaendringer ved hjelp av satellitt.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Satellittbildet viser algeoppblomstring i havet utenfor Nord-Norge. Foto: ESA.</para></section>

Satellittbildet viser algeoppblomstring i havet utenfor Nord-Norge. Foto: ESA.