Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold

Inspirerende besøk på ESTEC

ESAs senter for romforskning- og teknologi (ESTEC) ligger i Nederland, og denne uka har vi vært fem stykker fra Romsenteret på plass for å representere Norge i forskjellige komiteer i ESA. Jeg som nyansatt aspirant var heldig nok til å bli invitert, og prøvde å sluke til meg så mye kunnskap som mulig i løpet av mine to dager der.

Noe som er ekstra artig med å jobbe med rom, er at jobben nødvendigvis blir veldig internasjonal. Nå skal ikke jeg si at det i utgangspunktet ikke er spennende nok å jobbe i en bransje som leter etter svar på de store spørsmålene, tilbyr tjenester vi på jorda har glede og nytte av hver dag, og ikke minst sender mennesker bort fra det eneste stedet vi er tilpasset, men det blir jo litt mer interessant (og ikke minst mulig) å gjøre disse tingene sammen med andre land. For en liten romnasjon som Norge, hadde det vært vanskelig å involveres i de store prosjektene og utviklingene uten det massive internasjonale samarbeidet vi er en del av gjennom den europeiske romfartsorganisasjonen ESA.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Utstillingskorridor på ESTEC</para></section>

Utstillingskorridor på ESTEC

Min oppgave på Romsenteret for det kommende året dreier seg om teknologioverføring. Noen av de tekniske utfordringene knyttet til romaktiviteter kan løses ved hjelp av teknologi som er ment for helt andre formål her på jorda. Gjennom å bli kjent med norske teknologimiljøer og -bedrifter, samt internasjonal utvikling, skal jeg forhåpentligvis bidra til å bringe mer norsk teknologi ut i rommet ved å identifisere nye bruksområder.

Den første av dagene gikk med møter i ESAs teknologiharmoniseringsgruppe. Formålet med denne er å koordinere europeisk teknologiutvikling for bl.a. å unngå at flere forskningsgrupper jobber med det samme, og for å sikre at nødvendig teknologi utvikles tidsnok til å være klar til fremtidige romaktiviteter. Romsenterets representanter sørger for at norske aktører listes opp på relevante punkter, slik at de potensielt kan involveres og få kontrakter på kommende prosjekter.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" version="5.0-variant ezpublish-1.0"/>

Som en bonus ble møtet avholdt i ESAs high-bay, som huser romkapsler, rovere, romstasjonsmodeller og en fullskalamodell av den europeiske romstasjonsmodulen Columbus.

Det ble også tid til en lunsj sammen med norske interns, trainees og permanent ansatte. Fikk såvidt plass til alle i en selfie.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" version="5.0-variant ezpublish-1.0"/>

Dag to bestod også av møter, men det ble tid til en eksklusiv omvisning i de mest spennende delene av ESTEC. Vi fikk bl.a. se testfasilitetene hvor alle ESAs romfartøy testes grundig før de sendes opp. Her har de et enormt akustisk kammer som kan produsere nesten 160 dB for å sjekke om fartøyet takler vibrasjonene det vil utsettes for under oppskytning. Europas største vakuumkammer er også i samme bygg, og ved hjelp av en avansert og kraftig lyskaster som fungerer som solsimulator, samt en ekstremt absorberende vegg, kan de teste de store termiske påkjenningene romfartøy utsettes for.

I tillegg fikk vi besøkt Concurrent Design Facility, hvor de forskjellige delsystemene av romfartøy designes samtidig og med høy tverrfaglighet for å senke utviklingskostnader og -tid. Derfra gikk turen videre for å se ESAs romfly IXV, før vi avsluttet med en omvising i testanlegget for marsrovere.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Kjetil, Bjørn Ottar og Petter på Concurrent Design Facility</para></section>

Kjetil, Bjørn Ottar og Petter på Concurrent Design Facility

De første to ukene på Norsk Romsenter har vært utrolig lærerike og gøyale, og jeg ser frem til å komme skikkelig i gang med oppgaven! Har du tips eller henvendelser angående romrelatert teknologioverføring i Norge, må du gjerne ta kontakt på petter.skanke@spacecentre.no