Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold

Astronautenes arbeid på jorda

Det meste av tiden astronautene er på jobb, befinner de seg ikke i verdensrommet. Hva holder de på med da?

Kontorarbeid

Det er kanskje ikke like spennende som å fly rundt jorda i tusenvis av kilometer i timen, men kontorjobben må gjøres den også. Astronautene drar i møter, er medlem av styrer og er rådgivere på prosedyrer.

PR- og mediearbeid

Astronautene er profilerte ambassadører for ESA og rollemodeller for mange. De gir intervjuer, holder foredrag, er aktive på sosiale medier og er vertskap for besøk. Flere astronauter har også skrevet bøker om romfart og jobben som astronaut.

Kurs og øving

Astronauter må hele tiden holde seg oppdatert og må terpe fag de allerede har vært gjennom. I tillegg studerer de språk, medisin og øver på å gjøre oppgaver som skal utføres på romferdene de skal være med på.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>ESA-astronaut Samantha Cristoforetti får opplæring på Cologne University hospital.</para></section>

ESA-astronaut Samantha Cristoforetti får opplæring på Cologne University hospital.

Kontrollrommet

Eller «mission control» som det heter på fint. Det er en lang tradisjon at astronauter er delaktige i romferder der de selv ikke er i rommet. I kontrollrommet er de med  å guide andre astronauter som er på romvandring, og hjelper til med andre operasjoner som kollegaene deres jobber med i rommet.

Skolebesøk

Astronautene deltar ofte på skolebesøk og snakker med elevene om ESA og verdensrommet.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Andreas Mogensen får besøk av skoleklasser. Foto: ESA.</para></section>

Andreas Mogensen får besøk av skoleklasser. Foto: ESA.

Reiser

Astronautene reiser mye, og ikke bare i rommet. De reiser rundt i mange europeiske land, ofte til ESAs egne sentre for å trene til oppdrag. De reiser også til USA og Russland for å trene der. I tillegg deltar de ofte på konferanser og andre arrangementer rundt om i verden.

Spesielle oppdrag

Spesielle treningsoppdrag er en del av livet som astronaut. NASAs NEEMO er et eksempel. Her tilbringer astronautene opptil tre uker i verdens eneste undersjøiske forskningslaboratorium. ESAs Pangea- og CAVES-oppdrag er andre eksempler på slike spesielle oppdrag.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Pangaea 2018 foregikk på Lanzarote, blant annet i et gammelt meteorittkrater. Foto: ESA/A. Romeo</para></section>

Pangaea 2018 foregikk på Lanzarote, blant annet i et gammelt meteorittkrater. Foto: ESA/A. Romeo

Trening

Astronautene må trene og drive med sport for å holde seg i god form.

Les mer om astronautopptaket

ESAs nettsider om astronautopptaket