Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold

Arbeidsdagen i verdensrommet

Astronautenes arbeid er omfattende og variert. Men tar de fri i helgene?

Når du jobber på Den internasjonale romstasjonen er ingenting helt normalt. Men ikke helt unormalt heller. Slik kan et døgn i livet til en astronaut på romstasjonen se ut:

Kl. 07:00

Du våkner og deltar i 20-minutters møte om dagens planlagte aktiviteter og eventuelle forandringer i planene fra «mission control» på jorda.

Kl. 08:00

Litt før frokost som begynner klokken åtte, kan det hende det er dagen for ukens helsesjekk som du gjennomfører med hjelp av leger på bakken.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Alexander Gerst, ESAs tyske astronaut, måler nitrogenoksid fra pusten i et svensk lungeforsøk på romstasjonen. Foto: NASA</para></section>

Alexander Gerst, ESAs tyske astronaut, måler nitrogenoksid fra pusten i et svensk lungeforsøk på romstasjonen. Foto: NASA

Kl. 08:30

Når begynner arbeidsdagen ordentlig. Det daglige arbeidet består hovedsakelig av eksperimenter og vedlikehold. Noen ganger inkluderer det romvandring, det vil si at astronautene tar på seg romdrakt og svever ut døra for å gjøre en jobb utenfor stasjonen. Det kan være å installere nye eksperimenter eller drive vedlikehold.  Når du jobber med eksperimenter, gjør du det noen ganger alene og noen ganger i samarbeid med folk på bakken. Lunsj inntas kl. 13:00.

Kl. 18:00

Tid for middag. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Foto: NASA.</para></section>

Foto: NASA.

Kl. 19:00

Treningstid. Du må trene i to timer hver dag, syv dager i uken. Dette er pålagt og nødvendig for å kunne opprettholde god helse i et miljø hvor du opplever vektløshet over lang tid.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Italienske Samantha Cristoforetti trener for å motvirke benskjørhet på romstasjonen. Foto: ESA.</para></section>

Italienske Samantha Cristoforetti trener for å motvirke benskjørhet på romstasjonen. Foto: ESA.

Kl. 21:00

Fritid. De neste to timene kan du bruke på deg selv. Du kan sosialisere med andre på romstasjonen og ringe hjem til familie og venner.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Toalettet på romstasjonen. Foto: NASA.</para></section>

Toalettet på romstasjonen. Foto: NASA.

Kl. 23:00

Natta. Astronautene sover åtte timer i døgnet.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Den tyske astronauten Alexander Gerst har et eget, relativt trangt, "soverom" på den internasjonale romstasjonen. Foto: ESA.</para></section>

Den tyske astronauten Alexander Gerst har et eget, relativt trangt, "soverom" på den internasjonale romstasjonen. Foto: ESA.

Men hva med helgene? Er det sofa og Netflix? En skitur eller en tur på stranda er definitivt utelukket. Du har fritid, men vil trolig drive med husarbeid, PR-jobbing og annet frivillig arbeid i tillegg.

Les mer om astronautopptaket

ESAs nettsider om astronautopptaket