News

16.05.2013

I 1973 var Olav Kjeldseth-Moe den eneste norske forskeren på Skylab-prosjektet. Det ble starten på den moderne norske solforskning...

2.05.2013

ESA-satellitten Proba V bærer med seg det fiberoptiske kommunikasjonssystemet til norske T&G Elekt...

30.04.2013

Svarte lyn er lyn av gammastråling i atmosfæren og kanskje forekommer de ofte sammen med vanlige lyn. Det viser resultatene til forskere ved U...

30.04.2013

Det er nå så mye romsøppel i bane at vi må begynne å fjerne dette med direkte metoder, konkluderer den 6. europeiske konferansen om romsøpp...

16.04.2013

Store deler av universet består av mørk materie, men den kan ikke sees, bare måles. Forskerne har likevel fått glimt av den mørke materiens egenskap...

9.04.2013

I mer enn tusen dager har den norske satellitten AISSat-1 holdt øye med skipstrafikken fra rommet. Oppfølgeren til suksessatellitten er allerede kl...

2.04.2013

Er du under 30 og har ideer om hvordan utviklingen i rommet kan gjøres mer bærekraftig? Da vil den europeiske romorganisasjonen gjerne høre fra d...