Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold

Romteknologi mot superbakterier

Multiresistente bakterier blir mer og mer vanlig på sykehus. Plasmateknologi utviklet i rommet fjerner de dødelige bakteriene.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"/>

Bakterier utvikler seg stadig, og noen av dem blir etter hvert motstandsdyktige mot de vanligste typene antibiotika.

I de siste årene har det vært en klar økning av såkalte superbakterier, som selv de sterkeste antibiotika-typene ikke biter på.

Staphylococcus aureus, eller MRSA, er en slik multiresistent bakterie. Den dukker hovedsakelig opp på sykehus.

Bare i Europa dreper den mer enn 37 000 mennesker hvert år, smitter mer enn 150 000 pasienter og forårsaker helsekostnader for mer enn 380 millioner Euro årlig.

Lettere og raskere desinfisering

I dag er god hygiene den beste måten å hindre spredningen av slike bakterier på.

Leger og sykepleiere må vaske hendene mellom hver pasient. Gulv, dørhåndtak, forheng, gardiner og alt annet som kan overføre infeksjoner må rengjøres grundig.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"/>

Plasma, det vil si superopphetet, elektrisk ladet gass, kan gjøre slik desinfisering både lettere og raskere.

Plasma er også mer effektivt enn for eksempel UV-lys, som bare dreper bakterier i overflaten. Plasma trenger ned i usynlige sprekker og hulrom.

Både på sykehus og hjemme

Forskere ved Max Planck-instituttet for ekstraterrestrisk fysikk utvikler nye måter å drepe bakterier og virus på, blant annet ved hjelp av kald plasma.

- Desinfisering ved hjelp av plasma kan brukes til svært mye, fra håndvask til rengjøring av medisinske instrumenter, personlig hygiene, tannhelse, og mye, mye mer, og gi god støtte til vårt eget immunsystem, sier Gregor Morfill, direktør for instituttet.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"/>

Morfill og kollegene hans utvikler plasmasystemer for desinfisering og sårbehandling beregnet på sykehus. I fremtiden kan slik plasmateknologi også bli vanlig hjemme.

Plasma kan også brukes til å desinfisere satellitter og romsonder slik at de ikke tar med seg bakterier fra jorda til andre planeter.

Ti år med plasmaeksperimenter

Desinfeksjonssystemene er et resultat av ti års forskning på plasma i rommet og på jorda.

Det begynte ombord på den internasjonale romstasjonen. Der har Morfills fysikkeksperimenter vært i gang siden 2001.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"/>

Disse eksperimentene er det lengste kontinuerlige forsøket som har blitt utført innen bemannet romfart. Mer enn 24 astronauter og kosmonauter har vært med på dem.

Overføring av teknologi fra rommet

Romforsøkene gjorde at Morfill og kollegene hans innså at plasma kunne komme til nytte også på bakken.

Morfill henvendte seg til den europeiske romorganisasjonen ESAs program for overføring av teknologi fra rommet til jorda.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"/>

- Støtten fra ESA har spilt en sentral rolle i å omdanne et fysikkeksperiment til teknologi som kan redde liv på jorda, både gjennom støtte for å demonstrere den aktuelle teknologien og gjennom direkte teknologioverføring, sier Morfill.

Du kan lese mer om teknologioverføring til og fra rommet her:

Fra rakettbrensel til oljeindustri, NASA-heder til norsk selskap