Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
NorSat-1 (i bakgrunnen) og NorSat-2 (foran) i bane over Lofoten og Nord-Norge. Grafikk: T. Abrahamsen/Space Norway AS
T. Abrahamsen/Space Norway AS

Romåret 2017

Her er det viktigste begivenhetene og oppdagelsene i rommet i året som gikk, både internasjonalt og i Norge.

Januar

I januar begynte Saturn-sonden Cassini på avslutningen av sitt 12 år lange oppdrag ved ringplaneten. Det gjorde Cassini ved å fly inn mellom Saturn og dens ringer, noe ingen annen romsonde hadde gjort før.

Her hjemme kom det en ny rapport fra Norsk Romsenter som viste at lovene som regulerer aktiviteter i rommet må oppdateres for å reflektere ny teknologi og nye aktører.

Februar

I februar ble det klart at blå lyn, sjeldne lyn høyt i atmosfæren, hadde blitt fanget på film for aller første gang. Det ble gjort av den danske astronauten Andreas Mogensen da han var på romstasjonen i 2015.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Sjeldent blått lyn, en såkalt blue jet, sett av Andreas Mogensen på romstasjonen i 2015. Foto: ESA/NASA </para></section>

Sjeldent blått lyn, en såkalt blue jet, sett av Andreas Mogensen på romstasjonen i 2015. Foto: ESA/NASA 

I Norge vant bedriften IDEAS en kontrakt hos ESA for å utvikle elektronikk som gjør infrarøde sensorer til satellitter og romsonder opp til 10 ganger mindre.

Mars

I mars hadde ESAs forskningssatellitter Swarm kartlagt all magnetismen i jordas ytterste lag. Det gjorde Swarm for å lære mer om magnetfeltet, som oppstår på grunn av prosesser dypt i jordas indre.

Her hjemme holdt SpaceUp Norway ved NTNU en romkonferanse med et helt nytt format. På denne konferansen kunne alle deltakerne som ønsket det holde presentasjon.

April

I april rapporterte den europeiske romorganisasjonen ESA at skyen av romsøppel rundt jorda begynner å bli så stor at minst 10 døde satellitter må fjernes fra bane hvert år.

Denne måneden var det også nødfrekvensens dag i Norge. Slik ble den markert.

Mai

I mai viste en ny rapport at navigasjonssatellitter er fremtidens gigantmarked. Ifølge rapporten vil markedet for teknologi og tjenester som bruker data fra navigasjonssatellitter være på cirka 270 milliarder euro årlig i 2025.

I Norge kom et nytt dataverktøy, videreutviklet med støtte fra Norsk Romsenter, som gjør kommunikasjon og samarbeid mellom nødetater enklere.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>NORA er et samhandlingsverktøy for etater, organisasjoner, bedrifter og andre som trenger å utveksle ulike typer informasjon under kritiske forhold. Foto: Teleplan Globe</para></section>

NORA er et samhandlingsverktøy for etater, organisasjoner, bedrifter og andre som trenger å utveksle ulike typer informasjon under kritiske forhold. Foto: Teleplan Globe

Juni

I juni ga ESA ut en gratis elektronisk bok som viser hvordan klimaendringene måles og undersøkes ved hjelp av ulike satellitter.

Her hjemme kom flere høyteknologisektorer, blant dem romindustrien, sammen for å utveksle idéer om innovasjon og industri. Det skjedde på konferansen Spaceport Norway i Stavanger.

Juli

I juli var ESAs Merkur-sonde BepiColombo, som skal forske på Merkur og hvordan solsystemet ble til, snart klar for å reise til oppskytingsbasen.

Her hjemme var det stor norsk oppskyting. Fredag 14. juli ble de to satellittene NorSat-1 og NorSat-2 skutt opp samtidig. De holder øye med skipstrafikk, forsker på sola og romværet, og tester en ny kommunikasjon for bruk til havs.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>NorSat-1 er en av de norske nasjonale småsatellittene. Illustrasjon: T. Abrahamsen.</para></section>

NorSat-1 er en av de norske nasjonale småsatellittene. Illustrasjon: T. Abrahamsen.

August

I august viste det seg at forløpere for liv var funnet på Titan, Saturns største måne. Her går organiske molekyler sammen og danner lange kjeder og kanskje membraner. Slik begynte livet på jorda.

Mandag 21. august var det total solformørkelse i USA. Også i Sør- og Vest-Norge var en bitteliten delvis solformørkelse synlig.

September

I september var det Grand Finale på Saturn. Da avsluttet romsonden Cassini 13 års forskning ved Saturn og dens måner ved å dykke ned i ringplanetens atmosfære. BILDE

På Svalbard var 51 studenter fra hele Europa på sommerskole blant isbjørner og solstorm. Temaet for årets romsommerskole var satellittnavigasjon og dens betydning for samfunn, industri og innovasjon.

Oktober

I oktober ble den nye miljøsatellitten Sentinel-5P skutt opp. Denne satellitten måler luftforurensing og luftkvalitet over hele verden.

Her hjemme ble det aktuelt å vurdere hva vi kan gjøre når GPSen svikter. Satellitter hjelper oss til å finne frem i lufta, på havet og på land. Men hva skjer når GPSen ikke lenger virker som normalt?

November

I november undersøkte forskere og romfarere hva som får planter til å vokse best i rommet. Som de fleste andre planteforsøk i Columbus-laboratoriet på romstasjonen ble dette planteforsøket styrt av CIRiS i Trondheim.

I november ble norsk forskning vist på TV i USA. Norut måler nedsynking ved hjelp av satellitt og dette ble vist på nyhetsprogrammet 60 Minutes. Nedsynkingsdata for hele Norge kommer til neste år.

Desember

w

w