Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold

Foredrag

Foredrag fra Norsk Romsenter

Norsk Romsenter holder faglige foredrag for grupper som har nytte av å lære mer om temaer som:

  • Verdensrommet, bemannet og ubemannet romfart
  • Satellitter og satellittdata
  • Norsk og Europeisk romvirksomhet
  • Studie- og karrieremuligheter i romsektoren
  • Bruk av romteknologi for å løse samfunnsutfordringer

De ansatte på Norsk Romsenter arbeider for at Norge skal ha nytte av verdensrommet og at romteknologi skal bidra til å løse viktige utfordringer i samfunnet. Foredrag er kun en liten del av det vi gjør til daglig, og vi ber om forståelse for at vi ikke kan imøtekomme alle forespørsler om foredrag.

Norsk Romsenter holder til på Skøyen i Oslo, og våre ansatte har som regel mulighet til å holde foredrag fysisk i Oslo-området. Vi har også anledning til å holde foredrag digitalt.

Ta kontakt med spaceagency@spaceagency.no for å avtale nærmere.