Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold

Tilgang til satellittdata

Norge har gjennom en avtale med Canada sikret tilgang på en kvote med radardata. Slik tilgang fra andre satellitter kan også sikres dersom det nasjonale brukerbehovet er stort nok.  Store brukerorganisasjoner, for eksempel NGU, Kystvakten og Kystverket, får tilgang på data fra denne kvoten. De har egne avtaler om prosessering og får prioritet på sine bestillinger. I praksis sikres slike organisasjoner data direkte fra Kongsberg Satellite Services (KSAT).

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>SvalSat, KSATs nedlesingsstasjon på Svalbard, sett i 2012. Foto: KSAT</para></section>

SvalSat, KSATs nedlesingsstasjon på Svalbard, sett i 2012. Foto: KSAT

Utviklingsmiljøene (forskere, institutter og andre) kan også søke Norsk Romsenter om å få tilgang til data basert på behov. I motsetning til organisasjonene som har store behov til operasjonelle tjenester, har de små brukerne ikke tilsvarende store behov og kan etter søknad til Norsk Romsenter få tilgang på satellittdata i sine F&U-aktiviteter.

Last ned søknadsskjema for tilgang til satellittdata hos KSAT.

Du kan også skaffe data fra den europeiske romorganisasjonen ESA. Dataene kan for F&U-formål hentes fra ESA direkte gjennom denne lenken. Du må søke og skrive under på betingelser, men deretter kan du bare laste ned. Alternativt kan KSAT være behjelpelig med å få tak i dem. Uansett må dataleveransen være godkjent av ESA eller Norsk Romsenter.

Brukere står naturligvis fritt til å gå til anskaffelse av kommersielle data som ikke er kjøpt fri av Norsk Romsenter og som ikke inngår i kvoteordningen, men må da dekke kostnadene selv.