Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold

Tilgang til satellittdata

Satellittdata fra EUs jordobservasjonsprogram Copernicus ligger fritt tilgjengelig på nett, og kan brukes av alle, inkludert næringsliv, offentlig sektor, forskere, studenter og enkeltpersoner.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Algeoppblomstring i havet utenfor Nord-Norge. Foto: ESA.</para></section>

Algeoppblomstring i havet utenfor Nord-Norge. Foto: ESA.

Tilgang på satellittdata fra Copernicus-programmet får du her:

  • Satellittdata.no – Tilgang til et utvalg satellittdata som er ekstra interessante for norske brukerbehov. Siden driftes av Meteorologisk Institutt, i samarbeid med European Space Agency og Norsk Romsenter.
  • InSAR Norge – Landsomfattende tjeneste basert på radarmålinger fra satellitter. Viser bl.a. innsynkning i byer og bevegelser i ustabile fjellpartier. Norges geologiske undersøkelse (NGU), Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Norsk Romsenter står bak, og forskningsinstituttet NORCE har vært sentral i utviklingen av teknologien.
  • Sentinel Playground er et fint sted å begynne hvis man vil leke seg med satellittdata.
  • Full tilgang til alle åpne data fra Copernicus finner man her.

Nytten av satellittdata har allerede utmerket seg innen en rekke områder, og videre forventer man en stor vekst i verdiskaping basert på satellittdata. Det finnes store mengder av data fritt tilgjengelig, og trolig har vi som samfunn ennå bare skrapt i overflaten når det gjelder å nyttiggjøre seg av disse. Har du en idé til nye anvendelser av satellittdata, hører vi veldig gjerne fra deg på spaceagency@spaceagency.no. Gjennom ESA Business Incubation Centre Norway kan du få hjelp til å bringe ideen ut i verden.