Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold

Sommerskolen i Alpbach

Hver sommer møtes 60 unge realfags- og ingeniørstudenter i den lille byen Alpbach i Østerrike. 

I ti dager deltar de på et sommerkurs for bachelor-, master- og doktorgradsstudenter der målet er å designe et romprosjekt som skal løse en vitenskapelig problemstilling.

Temaet for sommerskolen 2023 er “Exoplanets: Understanding alien worlds in diverse environments”.

Kurset går 11. - 20. juli 2023.

Søknadsfristen er 28. februar 2023.

Følg med på Alpbachs egne sider for oppdatert informasjon.

Det er FFG Aeronautics and Space Agency i Østerrike som samarbeider med ESA og nasjonale romorganisasjoner, blant annet Norsk Romsenter, om å arrangere sommerskolen. Dette har vi gjort siden 1975, og tilbakemeldingene fra de norske kursdeltagerne er svært gode.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Landsbyen Alpbach i Tyrol.</para></section>

Landsbyen Alpbach i Tyrol.

 

Om kurset

På kurset deles de 60 deltakerne fra ulike ESA-land inn i fire grupper for å løse årets oppgave.

Foreløpig er det registrert mer enn 5000 eksoplaneter utenfor vårt solsystem. Gruppene skal designe et romprosjekt for å finne og undersøke eksoplaneter i den beboelige sonen i andre solsystemer. Hva karakteriserer planetene, hvordan er de bygget opp og er betingelsene for liv slik vi kjenner det, oppfylt?

Hver gruppe skal jobbe selvstendig med å utvikle idéer og mål for sin mission, finne ut hvilke instrumenter den bør ha ombord, hvordan gjøre datainnsamling og -bearbeiding, beregne oppskyting og baneparametre, lage et kostnadsoverslag og en tidslinje for prosjektet – kort sagt designe et romprosjekt fra A til Å.

Til slutt presenterer de fire gruppene arbeidet sitt for et ekspertpanel. Er idéene gode nok, kan de tas med inn i ESAs planer for fremtidige romferder.

Les mer om årets tema og oppgave.

Lange dager, bratt læringskurve og utvidet faglig horisont venter alle som deltar. Nyttige nettverk og nye venner er ekstrabonus.

Stipend og søknad

Følg med på Alpbachs egne sider om søknadsprosedyrer og frister og opptaksbetingelser. Alle søknader gjøres elektronisk via deres sider. Søknadsfrist 28. februar 2023.

Norsk Romsenter gir ett eller to stipend á 15 000 kroner til deltakere fra norske universiteter eller norske studenter ved utenlandske universiteteter.

Vi får en oversikt fra Alpbach over de norske søkerne, så du trenger ikke å ta kontakt med Romsenteret for å søke om stipend.

Kontaktperson
Marianne Moen
Telefon 48063743