Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold

NASA International Internship Program

Delta i NASAs International Internship Program

Norsk Romsenter har en avtale med National Aeronautics and Space Administration (NASA) i USA om å gi 1-2 norske studenter mulighet til å delta i NASAs International Internship Program (NASA I2) på et av NASAs sentre i vårsemesteret. Søknadsfrist for 2021 er 29. juni 2020.

De fleste tidligere Internship-deltakere har hatt opphold ved NASA Ames. Her kan man lese mer om NASA Ames og se en liste over hvilke fagområder man kan jobbe med der. Søknaden bør inneholde hvilke faglige interesser søkeren har. NASA vil også være behjelpelig for mulige opphold ved andre NASA-sentre, om man allerede har formelt samarbeid med forskere der.

Norsk Romsenter dekker avgiften for selve praksisplassen (tuition) samt godtgjørelse for reise- og visumkostnader (maks 15 000 kr). Studenten betaler selv øvrige kostnader som mat og losji. Terminen er ca. 16 uker og starter i midten av januar 2021 og varer til begynnelsen av mai. Minimumslengde på oppholdet er 10 uker.

Søknadskrav

NASA har visse krav som må være oppfylt for å kunne delta i deres utvelgelsesprosess.

De er:

- I praksisperioden må du være student på bachelor-, master- eller doktorgradsnivå innen ett av disse områdene: Science, Technology, Engineering eller Mathematics

- Du må ha gjennomsnittskarakterer C eller bedre (tilsvarer 3.0 eller B i det amerikanske systemet). Legg ved karakterutskrift.

- Du må utvise stor interesse for romforskning eller romteknologi.

- Du må ha gode kunnskaper i engelsk.

- Du må være norsk statsborger. 

Søknadsfristen for 2021 er 29. juni 2020.

Her ligger søknadsskjema for internship i 2021

Bruk personnummer der det står "Social Security Number".

Utvelgelsesprosessen

Når søknadsfristen har gått ut, velger Norsk Romsenter 2-5 kandidater. Listen over utvalgte søkere sendes deretter til NASA som ut fra sine aktuelle behov velger ut de mest passende kandidatene til programmet. Av disse finansierer vi 1-2 personer. Søknadsprosessen er altså delt opp i to steg.

Hvis du er en av NASAs utvalgte, vil Romsenteret kontakte deg slik at du får ytterligere informasjon. Du kan da være en av dem som får finansiering av Norsk Romsenter, eller du kan være en av dem som blir tilbudt plass uten finansiering. Derfor spør vi i skjemaet om du kan finansiere deltagelsen på egen hånd. Å krysse av for dette betyr IKKE at det er det du foretrekker, bare at du har mulighet til å ta en plass hvis du ikke får finansiering.

Merk at alle søknader om NASA internship/praksisplass må gå gjennom Norsk Romsenter. Det er ikke mulig å søke direkte til NASA.

Kostnader

Kostnadene for å delta i NASA I2-program var i 2020 ca. $7600 USD. I tillegg kommer reise- og oppholdsutgifter (reise, visum, bosted og mat). Norsk Romsenter gir økonomisk støtte til 1-2 personer for å delta i praksisprogrammet våren 2021. Støtten dekker deltagelse i programmet, reise til og fra NASA-senteret hvor oppholdet gjennomføres samt kostnader for visum (maks 15 000 kr i sum for reise og visum). Øvrige kostnader må studenten dekke selv. 

Tidsplan

  • Søknadsprosessen starter i 2020
  • Liste over Norsk Romsenters prioriterte kandidater sendes NASA i august/september.
  • NASA gir beskjed i oktober/november
  • Oppholdet starter i januar 2021.

Søknaden sendes til: spaceagency@spaceagency.no. Merk søknaden med: NASA Internship