ISU Sommerkurs

Sommerkurset ved International Space University (ISU) er et internasjonalt studietilbud for deg som er interessert i verdensrommet, romteknologi og den praktiske nytten av rommet.

Oppskyting av Ariane 5 fra Kourou i Fransk Guyana. Foto: ESA

ISUs Space Studies Program blir ofte arrangert i samarbeid med høyskoler, forskningsinstitutter og universiteter.

Det første kurset var ved Massachusetts Institute of Technology (MIT) i USA i 1987.

I 2014 var Montreal i Canada vertskap, i 2015 foregikk studiene i Ohio i USA, i 2016 var det en stor norsk delegasjon som dro til Haifa i Istrael og i 2017 var det Cork i Irland som arrangerte kurset.

Sommeren 2018 går kurset i Nederland fra 25. juni til 24. august. 

Det tekniske Universitetet i Delft, Universitetet i Leiden og ESAs tekniske senter ESTEC åpner dørene for deltagerne. Netherlands Space Office koordinerer det hele.
Les mer her om sommerkurset i 2018.

Om kurset

Om lag 120 deltagere fra rundt 30 land blir valgt ut av opptakskomiteen ved ISU. De fleste har teknologisk bakgrunn, men en fjerdedel kommer fra andre fagområder. Noen er studenter, andre er forskere, noen jobber i romindustrien mens andre arbeider med administrasjon eller forvaltning. Alderen er fra 20 til 50 år.

Det ni uker lange programmet blir innledet med forelesninger av internasjonale eksperter. Parallelle kollokviegrupper følger opp temaene, som kan spenne over vidt forskjellige felt som robotteknologi, jordobservasjon, internasjonale forhandlinger, eksperimenter under mikrogravitasjon eller krisekommunikasjon.

Deltagerne velger fordypning innenfor et hovedområde. De siste ukene går med til intensiv jobbing i tre ulike prosjektteam.

Søknad

Alle søknader skal gjøres online på ISUs nettsider:
www.isunet.edu

Hvis du søker om både opptak og stipend, er søknadsfristen 31. januar 2018. Har du egenfinansiering, er fristen 30. april. Les mer om finansiering og frister på ISUs nettsider.

Studieavgiften for 2018 er € 18 500. Den dekker undervisning, opphold og mat.

Stipend

Norsk Romsenter kan gi et fullt stipend til en deltager ved sommerkurset. Stipendet dekker studieavgift og reise. I tillegg forvalter vi et stipend med visse restriksjoner.

Vi prioriterer studenter som holder på med en master eller ph.d ved et norsk universitet og norske statsborgere som studerer i utlandet. Du må ha stor interesse for romfart, men trenger ikke teknologisk eller naturvitenskapelig bakgrunn. Gode engelskkunnskaper er nødvendig.

Hvis du har søkt ISU om opptak og stipend innen søknadsfristen 31. januar, blir søknaden din automatisk videresendt fra ISU til Norsk Romsenter for stipendvurdering.

Kontakt: Marianne Moen, kommunikasjonssjef Norsk Romsenter, 22511817