Stipend og studier

For dem som ønsker å oppleve noe mer enn det skolen og lærestedet tilbyr innenfor romfart, astronomi eller romteknologi, er det mulig å søke økonomisk støtte til å delta på konferanser, kurs og sommerskoler gjennom Norsk Romsenter.

Vi synes det er viktig å bidra til at norske elever og studenter kan delta på internasjonale og nasjonale samlinger. Både fordi det gir verdifulle kunnskaper, men også fordi man treffer andre med lignende interesser og dermed skaper et kontaktnett som kan være nyttig senere i studier og karriere.

Romsenteret finansierer ikke bachelor-, master- eller Ph.D.-oppgaver.

Det blir for eksempel arrangert årlige space camps for rominteressert ungdom både i Norge og utenfor. I tillegg er det mange internasjonale kurs og konferanser for dem som studerer fag i tilknytning til romteknologi eller astronomi.