Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold

Studentprosjekter

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>De norske deltakerne i CanSat 2012 sjekker fallskjermen på sin CanSat. Foto: ESA/J. Makinen</para></section>

De norske deltakerne i CanSat 2012 sjekker fallskjermen på sin CanSat. Foto: ESA/J. Makinen

For at norsk romvirksomhet skal utvikle seg videre, må det være god rekruttering til teknologi- og realfag.

Derfor bidrar Romsenteret økonomisk til flere studentprosjekter for å øke interessen for fag som er relevante for romindustri, tjenesteutvikling og romforskning. Prosjektene skal også heve kompetansenivået hos deltagerne og gi erfaring fra praktisk teknologiutvikling.

Høyskoler og universiteter kan søke følgemidler for å etablere og gjennomføre romfartsrelevante undervisningsopplegg. Prosjektene må inngå i universitetets eller høyskolens egne studieprogrammer og gi studiepoeng.

 Flere kriterier spiller inn når søknadene blir vurdert.

  • forankring i studieprogram i egen institusjon
  • opparbeidelse av studiepoeng
  • komplementering av det vanlige studietilbudet
  • bidrag til teoretisk og teknologisk kompetanse i romrelaterte fag
  • pedagogisk erfaring i å tilrettelegge og gjennomføre undervisningsopplegg
  • samarbeid med rombedrifter
  • prosjektet skal være attraktivt å delta i

 To studentsatellittprogram og et studentrakettprogram er eksempler på prosjekter som har fått følgemiddelstøtte fra Norsk Romsenter. I studentsatellittprogrammet ANSAT 2007-2014 deltar studenter fra to universiteter og en høyskole i planlegging, bygging, testing og oppskyting av egne satellitter. Til nå (mai 2013) har det deltatt 150 studenter i programmet.

Studentrakettprogrammet CaNoSat tilbyr feltkurs på Andøya Rakettskytefelt i samarbeid med kanadiske universiteter og universitetet i Oslo og Tromsø. Kursene går to ganger i året, varer én uke og har plass til 20 bachelor-studenter hver gang.

Vitensentre og andre undervisningssentre kan også søke om støtte til utvikling av romrelaterte undervisningstilbud og kurs gjennom følgemiddelordningen. Romsenteret kan gi støtte til arbeidet med innholdsutvikling, men ikke til drift av undervisningstilbudet.