Midler til tjenester

BarentsWatch - nettportalen om nordområdene. Illustrasjon: BarentsWatch

Rombaserte tjenester kan være så mangt. Alt fra satellittbasert kringkasting og navigasjons- og redningstjenester til havs, til pollen-, alge- og oljesølovervåking er basert på data fra satellitter. 

Før man går i gang med å søke om nasjonale midler til utvikling av rombaserte tjenester, er det viktig å sikre at den foreslåtte tjenesten skal være nyttig for en eller flere brukerinstanser. Det må også synliggjøres at de ulike elementene i en tjenestekjede er forstått og at en potensiell driftsansvarlig er identifisert.

Innenfor denne rammen er det flere faktorer som spiller inn når Norsk Romsenter vurderer søknadene.

  • Søkeren må vise at de ønsker å ta prosjektet steg for steg og at de behersker stegene.
  • En søknad som foreslår en ny tjeneste må ha gode argumenter for hvordan den kan bidra i et marked eller i offentlig forvalting.
  • Internasjonal satsning anbefales helst etter at tjenesten har bevist sin nytte nasjonalt.
  • Forbedringer av eksisterende tjenester til eksisterende markeder kan få støtte
  • Nye tjenester rettet mot helt nye brukere og markeder vil ha større utfordringer og må synliggjøre troverdighet for å få støtte. Prosjekter som skal videreutvikle en tjeneste som er i bruk, slik at den kan vekke internasjonal interesse, har derimot større muligheter for å få midler.

Det er en rekke dokumenter du som potensiell søker har nytte av å lese. Her er en samlingsside.