Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
Modified Copernicus Sentinel data

Midler til anvendelser

Det kan søkes om nasjonale midler til utvikling av rombaserte anvendelser.

I vår terminologi definerer vi en anvendelse som en metode eller et verktøy (for eksempel et instrument) som må være på plass for at en tjeneste kan tas i bruk.

Utvikling av anvendelser begynner før tjenesten er utviklet. Den skal ikke fokusere på tjenesten, men blant annet finne ut om det er mulig å utvikle og etablere en tjeneste.

Her er et eksempel som kan beskrive denne fasen:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Den norske satellitten AISSat-1 i bane. Illustrasjon: NRS/FFI/NASA/Nyhetsgrafikk.no</para></section>

Den norske satellitten AISSat-1 i bane. Illustrasjon: NRS/FFI/NASA/Nyhetsgrafikk.no

På begynnelsen av 2000-tallet hadde flere en idé om at radarsatellitter muligens kunne brukes til å finne oljesøl på havet, og på den måten komplementere og forbedre oljesølovervåkingen i norske havområder. Gjennom testing, analyser og validering av data fant man ut at dette i høyeste grad var mulig. I kombinasjon med optiske data og AIS-data, brukes denne anvendelsen i dag i effektive havovervåkingstjenester av norske myndigheter.

For å ha mulighet for at søknaden skal kunne komme høyt opp på vurderingslisten er det viktig at:

  • anvendelsen har interesse for en eller flere brukerinstanser – helst med støttebrev.
  • hvor lang tid det vil ta å utvikle anvendelsen. Tar det lang tid (flere år), anses prosjektet som et forskningsprosjekt, og vi anbefaler å heller søke om midler hos Norges forskningsråd.
  • hvor god ”spin off”-effekten er, altså hvor god nytte en eller flere brukere eller tjenester vil ha ved at anvendelsen utvikles.
  • prosjektet må være prioritert høyt internt hos søkeren. Et prosjekt som søkeren uansett ville ha gjennomført om de bare hadde midlene.

Norsk Romsenter ønsker å ha en god samhandling med industrien og brukermiljøene. Vi har ikke muligheten til å gå i dybden i de enkelte fagområdene, men bidrar med å sette ideene inn i en større helhet, nasjonalt og internasjonalt, i tillegg til å bidra med finansiering.

Som søker av midler er det flere dokumenter du kan ha nytte av å lese. Her finner du en samlingsside, som også inkluderer søknadsskjema.