Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
AMASE

Forskningsstøtte

Det er Forskningsrådet som støtter grunnforskningen som skal sikre den forskningsmessige utnyttelsen av norsk romaktivitet.

Norsk Romsenter støtter derfor ikke direkte den grunnleggende romforskningen eller grunnleggende forskning innen navigasjon, jordobservasjon eller telekom. Romsenteret kan derimot gi midler til de delene av forskningen som omhandler bygging av utstyr eller utvikling av nødvendig teknologi i prosjektene.

Eksempler på dette kan være hjelp til å få bygget og skutt opp en rakett eller et instrument. Kalibrerings- og valideringsaktiviteter for satellitter er også et område som vi kan gi finansiell støtte til.

Norsk Romsenter kan også støtte prosjekter eller delprosjekter som har en klar profil som anvendt forskning gjennom Nasjonale Følgemidler. Brukeraspektet vil da bli tillagt vekt.

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Romteleskopet Planck har undersøkt den kosmiske bakgrunnen av mikrobølgestråling, restene etter the Big Bang og universets tidligste tider. Illustrasjon: ESA</para></section>

Romteleskopet Planck har undersøkt den kosmiske bakgrunnen av mikrobølgestråling, restene etter the Big Bang og universets tidligste tider. Illustrasjon: ESA