Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold
Pexels

Dokumenter og skjemaer

Søknad om nasjonale midler (følgemidler)

Det er viktig at søkerne leser gjennom retningslinjer for ordningen med offentlige tilskudd til nasjonale følgeprogrammer. Hovedmålene for norsk romvirksomhet er beskrevet i stortingsmeldingen "Høytflyvende satellitter – jordnære formål".

Etter innvilget søknad:

Ved milepæler underveis i prosjektet, må det lages en fremdriftsrapport med medfølgende regnskapsrapport.

Når prosjektet er ferdig, er det tid for å levere en sluttrapport.

Søknader til ESA

ESAs ulike prosjekter kan du finne i EMITS-databasen. Se også ESAs industrisider.

ESA har også et eget kontor for små og mellomstore bedrifter. Her finner du flere dokumenter som er relevante i etterkant av en innvilget søknad.