Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold

Organisasjon

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" version="5.0-variant ezpublish-1.0"/>

Økonomi, administrasjon og kommunikasjon

Avdeling for økonomi, administrasjon og kommunikasjon skal gjennom sitt ansvar for økonomi, HR og personal, arkiv, kommunikasjon og drift av IKT, være navet i driften av NRS. Avdelingen skal bistå organisasjonen og administrerende direktør i måloppnåelse gjennom en hensiktsmessig og effektiv drift med tilstrekkelig internkontroll.

Næringsutvikling og innovasjon

Avdeling for næringsutvikling og innovasjon skal veilede norske myndigheter for å sikre god samfunnsnytte og aktivt bidra til utvikling av hele verdikjeden i norsk romsektor. Avdelingen skal ivareta norske interesser i de store ESA-programmene, EUs Copernicus-program og andre programmer som er relevante for norsk romsektor. Dette inkluderer hovedansvar for nasjonal næringsutvikling innenfor romsektoren.

PNT, satkom og sikkerhet

Avdeling for PNT, satkom og sikkerhet skal ivareta norske interesser i de PNT-, satkom og SSA-programmene som Norge deltar i. Avdelingen skal veilede norske myndigheter og aktører, og legge til rette for effektiv bruk av, og sikker tilgang til, tjenester for PNT, satkom og situasjonsforståelse i rommet.

Analyse og nasjonale aktiviteter

Avdeling for analyse og nasjonale aktiviteter skal gjennom sitt ansvar for analyser og utredninger bidra til å ivareta de overordnete og strategiske norske interessene i romdomenet. Avdelingen skal utøve enhetlig og samordnet kontakt og strategisk rådgivning til departementene, samt bidra til tverrsektoriell samhandling og utvikling av nasjonal infrastruktur.

Her finner du våre ansatte.