Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold

Seniorrådgiver romtransport

Vi søker en seniorrådgiver som skal jobbe med romtransport, med fokus på oppgaver knyttet til tillatelse for oppskytning av satellitter fra Andøya

Regjeringen bevilget sommeren 2020 365 millioner kroner til utvikling av en oppskytningsbase for små satellitter på Andøya. Oppskytningsbasen utvikles av Andøya Space Orbital, i samarbeid med industri og myndigheter.  

Som del av vår rolle som romfaglig rådgiver for offentlige myndighetsaktører og romnæringen støtter Norsk Romsenter NFD i arbeidet med å etablere et regime for lisensiering og tilsyn, og vurdere søknader for oppskytningsaktivitetene. Arbeidet skjer i samarbeid med Luftfartstilsynet, NFD og Andøya Space. Første oppskytning skal etter planen skal gjennomføres i 2022. Til dette arbeidet søker vi en motivert og kompetent fagperson til gruppen for nasjonal rominfrastruktur. 

Sentrale oppgaver vil være:

 • Bidra til opprettelsen av et permanent regime for tillatelser og tilsyn ifm oppskytning av satellitter fra Andøya, i samarbeid med Luftfartstilsynet. 
 • Delta i behandling av søknader om oppskytningstillatelse og dialog med rakettleverandører og Andøya Space ifm søknadsprosessen.   
 • Gi faglige råd og veiledning til Nærings- og fiskeridepartementet og andre etater ifm prosjektet for etableringen av oppskytningsbasen. I noen grad faglig bistand direkte til Andøya Space i etableringsprosessen. 
 • Tilrettelegge og implementere internasjonalt samarbeid og næringsutvikling relatert til nasjonal rominfrastruktur.
 • Evaluere og følge opp virkemidler i ESA relatert til utvikling av romtransporttjenester, og ellers delta i delegatarbeidet i ESAs programstyre for romtransport.  
 • Bidra ved behov til utvikling av andre nasjonale rominfrastrukturprosjekter, inkludert forhandling av avtaler og kontrakter, prosjektstyring, faglig rådgivning og systemtekniske vurderinger.
 • Behandle søknader om nasjonale følgemidler for teknologiutvikling.

Utdanning og erfaring

 • Relevant teknisk universitets-/høgskoleutdanning på masternivå.
 • Kompetanse innen romteknologi og -systemer vil være en fordel, helst innen fagområder relevante i forhold til oppskytning og bæreraketter.
 • Relevant erfaring fra utvikling, operasjon, prosjektledelse, risikoanalyse samt lisensiering og tilsyn av sikkerhetskritiske systemer og infrastruktur vil bli vektlagt.
 • Kunnskap om norsk og internasjonal romvirksomhet og internasjonalt arbeid innen romsektoren vil bli vektlagt.

Personlig egenskaper

 • Strukturert, analytisk og kreativ
 • Relasjonsbygger
 • Gode kommunikasjonsegenskaper både muntlig og skriftlig 
 • Initiativrik og selvstendig, og samtidig være en god lagspiller

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Arbeidsspråket er norsk, men søkeren må ha svært god formuleringsevne også på engelsk, både muntlig og skriftlig. Arbeidet medfører noe reisevirksomhet både innenlands og utenlands. 

Stillingen krever at søkeren må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres til nivå HEMMELIG.

Kvinner oppfordres til å søke.

Norsk Romsenter ønsker å være en virksomhet med størst mulig mangfold blant de ansatte. Personer med innvandrerbakgrunn, funksjonsnedsettelse eller fravær fra arbeid, utdanning eller opplæring, oppfordres til å søke. 

Norsk Romsenter kan tilby: 

 • En arbeidsplass hvor vi kombinerer jordnær nytte med "rocket science"
 • Sentralt beliggende og nyoppussede kontorer ved kollektivknutepunktet Skøyen i Oslo
 • Godt arbeidsmiljø med kollegaer som er rause med hverandre, deler kompetanse på tvers og løfter hverandre
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid og trening i arbeidstiden

Stillingen innplasseres som seniorrådgiver i Statens lønnsregulativ med en årslønn på 650.000 – 900.000 avhengig av erfaring og kvalifikasjoner.

Mer informasjon om stillingen fås ved henvendelse til avdelingsdirektør Jon Harr på tlf 906 41 665.

Søknad med CV og dokumentasjon på all utdanning og erfaring som er relevant for stillingen sendes via «søk på stillingen» som vil ta deg til innlogging/registrering i Webcruiter jobbportal.

Søknadsfrist 16. august.