Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold

Seniorrådgiver nasjonal rominfrastruktur

Vi søker en Seniorrådgiver som skal jobbe med nasjonal rominfrastruktur, med fokus på oppskytning av satellitter.

Regjeringen foreslo sommeren 2020 en bevilgning på 365 millioner kroner til utvikling av en oppskytningsbase for små satellitter på Andøya. Andøya Spaceport utvikles av Andøya Space Center, i samarbeid med industri og myndigheter. Første fase er finansiert over statsbudsjettet for 2021. 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<section xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ezxhtml="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/xhtml" xmlns:ezcustom="http://ez.no/xmlns/ezpublish/docbook/custom" version="5.0-variant ezpublish-1.0"><para>Illustrasjon av en oppskyting fra Andøya. Foto: Andøya Space.</para></section>

Illustrasjon av en oppskyting fra Andøya. Foto: Andøya Space.

Som del av vår rolle som romfaglig rådgiver for offentlige myndighetsaktører og romnæringen støtter Norsk Romsenter Nærings- og fiskeridepartementet og Andøya Space Center i opprettelsen og forberedelser til drift av basen, som etter planen skal gjennomføre første oppskytning i 2021/2022. Til dette arbeidet søker vi en motivert og kompetent fagperson til gruppen for nasjonal rominfrastruktur. 

Sentrale oppgaver vil være:

 • Rådgivning til Nærings- og fiskeridepartementet og andre offentlige etater ved behandling av søknader om oppskytningstillatelse og andre faglige vurderinger i forbindelse med Andøya Spaceport prosjektet.
 • Bidra til analyser direkte relatert til utviklingen og drift av Andøya Spaceport. 
 • Tilrettelegge og implementere internasjonalt samarbeid som bidrar til utvikling og bruk av nasjonal rominfrastruktur.
 • Bidra til nasjonal næringsutvikling relatert til nasjonal rominfrastruktur, inkludert Andøya Spaceport. 
 • Involvering i og bistand til delegatarbeidet i ESAs programstyre for romtransport.  
 • Bidra ved behov til utvikling av andre nasjonale rominfrastrukturprosjekter, inkludert forhandling av avtaler og kontrakter, prosjektstyring, faglig rådgivning og systemtekniske vurderinger.
 • Saksbehandler for nasjonale følgemidler for teknologiutvikling.

Utdanning og erfaring

 • Relevant teknisk universitets-/høgskoleutdanning på masternivå.
 • Kompetanse innen romteknologi og -systemer, inkludert oppskytning/bæreraketter.
 • Erfaring fra operasjon, prosjektledelse eller systemanalyse innen sikkerhetskritisk infrastruktur vil være en fordel.
 • Kunnskap om norsk og internasjonal romvirksomhet og internasjonalt arbeid innen romsektoren vil bli vektlagt.

Personlig egenskaper

 • Strukturert, analytisk og kreativ
 • Relasjonsbygger
 • Gode kommunikasjonsegenskaper både muntlig og skriftlig 
 • Initiativrik og selvstendig, og samtidig være en god lagspiller

Arbeidsspråket er norsk, men søkeren må ha svært god formuleringsevne også på engelsk, både muntlig og skriftlig. Arbeidet medfører noe reisevirksomhet både innenlands og utenlands. 

Stillingen krever at søkeren må kunne sikkerhetsklareres opp til HEMMELIG.

Kvinner oppfordres til å søke stillingen.

Norsk Romsenter ønsker å være en virksomhet med størst mulig mangfold blant de ansatte. Personer med minoritetsbakgrunn og nedsatt funksjonsevne oppfordres til å søke.

Norsk Romsenter kan tilby: 

 • En arbeidsplass hvor vi kombinerer jordnær nytte med "rocket science"
 • Sentralt beliggende kontorer på Skøyen i Oslo
 • Gode kolleger
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid og trening i arbeidstiden

Stillingen innplasseres som seniorrådgiver i Statens lønnsregulativ med en årslønn på 700.000 – 900.000 avhengig av erfaring og kvalifikasjoner.

Mer informasjon om stillingen fås ved henvendelse til avdelingsdirektør Jon Harr på tlf 906 41 665 eller personalansvarlig Elin Stange Heikvam på tlf 911 24 082 

Søknadsfrist 7. desember 2020.

For å søke, følg denne lenken.

 

Norsk Romsenter (NRS) er et forvaltningsorgan under Nærings- og fiskeridepartementet, og er statens strategiske, samordnende og utøvende organ for å sikre effektiv utnyttelse av verdensrommet til beste for det norske samfunn. 

Norsk Romsenters avdeling for næringsutvikling og nasjonal rominfrastruktur er ansvarlig for utvikling og utnyttelse av små satellitter og bakkebasert infrastruktur i samarbeid med departementer, etater og norsk næringsliv.