Rådgiver/Seniorrådgiver innen jordobservasjon

Jordobservasjonssatellitter spiller en stadig større rolle i det daglige oppsynet med vær, miljø og menneskelig aktivitet her på Jorda, og bidrar med lange tidsserier til den geofysiske utforskningen av Jorda. Det er også betydelige industriaktiviteter på dette feltet i Norge.

Norsk Romsenter bidrar med FoU-midler til teknologi-, produkt- og tjenesteutviklingsprosjekter for videreutvikling av feltet. Mye av midlene disponeres gjennom European Space Agency (ESA) og EU-programmet Copernicus. Norske mikrosatellitter i polare baner er dessuten viktige for overvåkningen av norske havområder.  

To av våre medarbeidere innen jordobservasjon skal pensjoneres i løpet av et drøyt år. Vi søker nå en rådgiver eller seniorrådgiver som kan bidra til å videreutvikle norsk jordobservasjon og havovervåkning, i skjæringspunktet mellom samfunnsnytte, teknologi, forskning og næringsliv.

Stillingen vil inngå i avdeling for anvendelser. Personen som ansettes skal delta i avdelingens arbeid på bred front, både nasjonalt og internasjonalt. Deler av arbeidet vil også gripe inn i Prosjektavdelingens oppgaver med nasjonale satellitter.

Aktuelle arbeidsoppgaver vil være:

 • evaluering av søknader og oppfølging av utviklingskontrakter
 • arbeid inn mot komiteer i ESA og/eller EUs romprogrammer
 • veiledning av norske bedrifter og institutter i.f.t. ESAs og EUs romprogrammer
 • nasjonalt utredningsarbeid innen romsektoren
 • bidrag til nasjonale prosjekter innen jordobservasjon.
 • kontaktpunkt inn mot en del nasjonale brukere på marin/maritim sektor

Utdanning og erfaring:

 • Søkeren må ha utdanning tilsvarende Mastergradsnivå, samt noen års relevant arbeidserfaring.
 • En velegnet bakgrunn for denne stillingen vil f. eks. være en sivilingeniør eller mastergrad innen relevante realfag, og erfaring fra utredningsarbeid eller prosjektledelse.

Personlige egenskaper:

 • selvstendig og selvmotiverende
 • gode samarbeidsevner og gjennomføringsevne
 • analytisk og systematisk, med god skriftlig formuleringsevne

Arbeidsspråket er norsk, men søkerne må beherske engelsk meget godt, både muntlig og skriftlig. Søkere må kunne gis nødvendig sikkerhetsklarering og autorisasjon. Arbeidet vil kunne medføre en del reisevirksomhet både innenlands og utenlands. 

Norsk Romsenter kan tilby:

 • en arbeidsplass hvor vi kombinerer jordnær nytte med "rocket science"
 • sentralt beliggende kontorer på Skøyen i Oslo
 • gode kolleger
 • medlemskap i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og trening i arbeidstiden

Norsk Romsenter er en IA bedrift.

Stillingen innplasseres som rådgiver eller seniorrådgiver i Statens lønnsregulativ og vi tilbyr en årslønn på kr 520.000 – 750.000 avhengig av kvalifikasjoner og den lokale lønnspolitikken.

Kvinner og personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke.

Spørsmål kan rettes til avdelingsdirektør Terje Wahl 22 51 18 15 / 90 12 48 50 eller personalansvarlig Elin Stange Heikvam 22 51 18 08 / 91 12 40 82

Søknad med attester og vitnemål sendes elektronisk via Webcruiter.

Frist:

Innen 8. mai 2017

Norsk Romsenter er et forvaltningsorgan under Nærings- og fiskeridepartementet. Norsk Romsenter er statens strategiske, samordnende og utøvende organ for å sikre en effektiv utnyttelse av verdensrommet til beste for det norske samfunn.  Norsk Romsenter er lokalisert i Oslo og har 40 ansatte.