Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold

Avdelingsdirektør for næringsutvikling og nasjonal rominfrastruktur

Næringsutvikling og arbeid med nasjonal rominfrastruktur er viktige oppgaver for Norsk Romsenter. Dette arbeidet organiseres nå i en ny avdeling ved Norsk Romsenter.

Ansvarsområder

 • Lede avdelingen for næringsutvikling og nasjonal rominfrastruktur, herunder fagansvar og personalansvar
 • Videreutvikling av samarbeidet med norsk romnæring
 • Være bindeledd mellom norsk romnæring og European Space Agency (ESA)
 • Ivareta næringsrettede delegatroller i ESA
 • Videreutvikle samarbeidet med andre deler av virkemiddelapparatet
 • Ansvar for utvikling og forvaltning av nasjonal rominfrastruktur, herunder programansvar og gjennomføring av anskaffelser av nasjonale mikrosatellitter
 • Ansvarlig for Romsenterets engasjement innen romovervåkning (Space Situational Awareness: SSA)
 • Delta i Norsk Romsenters ledergruppe

Utdanning og erfaring

 • Ledererfaring
 • Erfaring fra næringslivet
 • Internasjonal erfaring
 • Relevant teknisk universitets-/høgskoleutdanning
 • Kjennskap til ESA og europeiske romindustri
 • Innsikt i offentlig forvaltning og samarbeidet med næringslivet

Personlig egenskaper

 • Stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
 • Strukturert, analytisk og kreativ
 • Gode kunnskaper om samfunnsutvikling og næringsutvikling
 • Gode kommunikasjonsegenskaper 
 • Initiativrik og selvstendig, og samtidig en god lagspiller

Som leder er det vesentlig å være en god motivator for medarbeiderne, samtidig som man må delta i det faglige arbeidet. Arbeidsspråk er norsk, men mye av arbeidet skjer internasjonalt. Det er derfor viktig å kunne beherske engelsk godt. Søkeren må ha svært god formuleringsevne på begge språk, både muntlig og skriftlig. 

Arbeidet medfører reisevirksomhet både innenlands og utenlands. 

Stillingen krever at kandidaten må kunne sikkerhetsklareres. Kvinner oppfordres til å søke.

Stillingen lønnes som avdelingsdirektør i lønnsspennet kr 930.000 – 1.100.000 avhengig av erfaring. Mer informasjon om stillingen fås ved henvendelse til administrerende direktør Christian Hauglie-Hanssen på 920 60 043 eller personalansvarlig Elin Stange Heikvam på tlf 911 24 082. 

Søknadsfrist 28. juni 2019.

Søk her.